WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba před požehnáním na generální synodě duchovních

„Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!“ Ž 103,21

Bože náš nebeský Dárce a štědrý Hostiteli!

Přijmi náš vděčný dík za to, že nám dáváš v Kristu chléb z nebe, po kterém již nebudeme lačnět, a nápoj z jeho kalicha, po kterém již nebudeme žíznit. Neboť Kristův chléb lásky, rozdělený mezi nás, přináší pokrm věčného života a jeho kalich oplývá hojností tvého milosrdenství vůči nám hříšným.

Bože, náš nejvyšší Pane!

Buď s námi, když se zde setkáváme jako tvoji služebníci a služebnice. Prosíme, uschopni nás k tomu, abychom poznávali a naplňovali tvoji vůli a mohli tak věrně tobě v pozemské církvi konat službu, kterou jsi každému z nás svěřil, a mohli tak jednou v nebeské církvi navěky dobrořečit tvému jménu.

Bože, náš jediný Otče!

Prosíme, shlédni na nás, rozjasni – nad naší církví, nad všemi křesťany i nad celou zemí – svoji milostiplnou tvář a rozprostři nad námi své nepomíjející milosrdenství a hojné požehnání.

Amen.

 

Září 2020               Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 05.09.2020 08:34 zobrazeno: 275x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus