WebArchiv - archiv českého webu

15. neděle po svatém Duchu

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu! (Žalm 122,1.7)

První čtení z písma: Genesis 50,15-21

Tužby pro dobu po duchu svatém (v):

2. Aby upevňoval naši vůli a přivedl nás k vítězství nad našimi lidskými slabostmi, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vzdát se všeho, co brání Krista následovat a jeho zákon zachovávat, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. písem: Panovníku Hospodine, tvůj Duch všechno řídí, dej, ať vládne i našim srdcím! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z písma: Římanům 14,1-12

Evangelium: Matouš 18,21-35

Verše k obětování: Exodus 24,4.5

Verš k požehnání: Žalm 36,8

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti za dar věčného života, jehož příslib jsme přijali v tajemství chleba a kalicha. Dej, ať jsme i nadále hodni mít na těchto svatých darech účast! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 8, 60, 63, 82, 83, 147, 148, 173, 183, 306Josefína Hudcová publikováno: 08.09.2020 08:52 zobrazeno: 230x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus