WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím svědků Páně při bohoslužbě na Sázavě

Bože dobrý a věčný,

děkujeme ti za svědky, kteří přinesli světlo Kristova evangelia do naší vlasti. Myslíme na působení Cyrila a Metoděje, kteří šířili moudrost, vzdělanost a zbožnost mezi lidmi slovanských národů.

Děkujeme ti za kněžnu Ludmilu, knížete Václava i biskupa Vojtěcha, kteří vtiskli našemu národu víru v tebe a naplňovali svými životy učení Kristovo, že zlo lze přemoci jen dobrem.

Děkujeme ti za opata Prokopa, který ve zdejším kraji u řeky Sázavy tvořil bratrské společenství modlitby a chvály ve slovanské řeči a prací proměňoval divokou krajinu v úrodné pole, na němž vyrůstá setba tvého království.

Děkujeme ti za Mistra Jana z Husince a všechny vyznavače Kristovy pravdy.

V roce 100. výročí Církve československé husitské si připomínáme dr. Karla Farského a všechny, kteří vírou, láskou a nadějí budovali tvou církev.

Ať po příkladu všech tvých věrných svědků hledáme tvé království, které jsi nám v Kristu otevřel. V Kristově jménu a s jeho modlitbou se k tobě takto obracíme: OTČE NÁŠ

 

Sázava září 2020             Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.10.2020 08:38 zobrazeno: 294x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus