WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba před požehnáním při bohoslužbě k zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě UK

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina, velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!“ Žalm 111,10

Bože v Kristu,

děkujeme ti, že jsi nás pozval dnes večer do těchto míst, a že jsme mohli přijít a setkávat se s tebou ve tvém Slově a svátostech.

V úctě a víře jsme přijali chléb a kalich – dary z tvého stolu. Dej, ať nám tvá svátostná blízkost pomáhá a upevňuje naši víru na cestě ke spáse a věčnému životu.

Posiluj nás, abychom se dokázali vyrovnávat s mnohými obtížemi, které přináší tato současná doba, kdy se šíří se nakažlivá nemoc.

Veď nás tak, abychom dokázali využívat čas nového akademického roku k soustředěnému studiu, ale neuzavírali se před druhými a byli ochotni jim pomoci, když pomoc potřebují.

Prosíme, provázej svým požehnáním Univerzitu Karlovu, Husitskou teologickou fakultu i sesterské teologické fakulty, všechny vyučující a studenty. Ukazuj nám cestu k poznání tvé moudrosti, jejímž počátkem je bázeň před tebou. Osvěcuj a prostupuj nás svých Duchem, abychom byli schopni konat službu tobě svým myšlením, srdcem i jednáním.

Bože, svatý a milující, tobě náleží všechna čest, úcta a chvála po věky! Amen.

 

Říjen 2020                      Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.10.2020 08:40 zobrazeno: 272x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus