WebArchiv - archiv českého webu

19. neděle po svatém Duchu

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe je odpuštění. (Žalm 130,3-4)

První čtení z písma: Izajáš 25,6-9

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Aby svou milostí naši mysl osvěcoval a našim srdcím svou pravdu vyjevoval, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vždy a všude pravdu hledat, v poznané pravdě stát a za ni bojovat, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. písem: Panovníku Hospodine, prosíme o tvou milost, ať nás vždycky doprovází, abychom bylistále oddáni dobrému dílu! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z písma: Filipským 4,1-9

Evangelium: Matouš 22,1-14

Verše k obětování: Přídavky k Ester 14,12-13

Verš k požehnání: Žalm 34,10

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme tiza dary chleba a kalicha. Dej, aby svatá večeře Páně, kterou slavíme na památku oběti tvého Syna, nám byla posilou v naší slabosti! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 12, 22, 31, 63, 129, 132, 150, 181, 283, 285Josefína Hudcová publikováno: 09.10.2020 09:12 zobrazeno: 274x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus