WebArchiv - archiv českého webu

21. neděle po svatém Duchu

Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. (Žalm 105, 4-5)

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.15-18

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI)

2. Aby svou milostí naši mysl osvěcoval a našim srdcím svou pravdu vyjevoval, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vždy a všude pravdu hledat, v poznané pravdě stát a za ni bojovat, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku, Hospodine, rozmnož v nás dary víry, naděje a lásky a nauč nás milovat tvá přikázání, abychom dosáhli tvých zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 2, 1-8

Evangelium: Matouš 22, 34-46

Verše k obětování: Žalm 119, 154.125

Verš k požehnání (varianta I): Žalm 20, 6

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 22, 37.39 Pán řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.“

Modlitba k požehnání:Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás sytíš duchovním pokrmem a nápojem. Dej, ať vždy toužíme po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 21, 28, 56, 66, 72, 74, 76, 86, 104, 107, 116, 140, 152Josefína Hudcová publikováno: 20.10.2020 10:00 zobrazeno: 297x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus