WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba po uplynutí čtrnáctiletého funkčního období služby patriarchy CČSH

Bože věčný a náš milostiplný Otče, předstupuji před tebe s poděkováním, že tvá nezměrná milost mě podpírala těch uplynulých čtrnáct let, ve kterých jsem ve své lidské nedokonalosti nesl službu patriarchy Církve československé husitské. Děkuji ti za své nejbližší a za mnohé spolupracovníky, kteří spolu se mnou nesli tebou svěřené úkoly a s nimiž jsem si mohl porozumět a sdílet společné pohledy. Ale děkuji ti i za ty, kteří mají rozdílné názory a jiný pohled než já. Předkládám ti všechno to, co se mi podařilo s tvou pomocí dobrého uskutečnit, ale předkládám před tvoji shovívavou a milostivou otcovskou tvář i to, co se nepodařilo a čím jsem nepřispěl k šíření tvé lásky mezi lidmi v církvi i mimo ni.         Děkuji ti za Církev československou husitskou, v níž jsi mně umožnil uvěřit, najít Kristovo společenství a konat různé služby. Děkuji ti za lásku mnohých sester a bratří, která mě po celou dobu mé služby obklopovala. Děkuji ti za všechny, kteří mají upřímně a vděčně rádi svou církev, neboť je živým tělem Krista, a věrně v ní setrvávají. Děkuji ti za všechny, kteří tebou svěřenou moc a odpovědnost využívají k jejímu budování. Odpusť všem, kteří tvou církev svými lehkovážnými slovy poškozují a nejednají v její prospěch a dobro.

Bože, před tebou vyslovuji i mnohé své obavy, které svírají mé nitro. Dej nám, prosíme, schopnost přijmout tento čas zkoušky a vyrovnat se s ní tak, aby nás přiblížila k tobě. Zakoušíme obavy, že naši církev tento čas pandemie zjevně poznamená, že si lidé odvyknou přicházet do sborů a naše společenství místo toho, aby se posilovalo, se ještě více oslabí, že když se nemůžeme osobně setkávat, začneme se odcizovat a sobě navzájem vzdalovat. Bože, ty, který nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající knot neuhasíš, prosíme, upevni, co je slabé, spoj, co je nalomené a rozžehni světlo víry v našich sborech, aby místo skomíravého mihotání zazářil jasněji plamen tvého Ducha.

Bože, nevíme, co přinese budoucnost světu, naší zemi, naší církvi. Dávej nám jistotu naděje, že každý, i ten nejsmutnější a nejtemnější den může být prozářen světlem víry v tebe. Ty jsi s námi ve zdraví i v nemoci, ve chvílích úspěchu i neúspěchu, když se nám daří, i tehdy, když všechny naše plány vezmou zasvé. Bože, Ty máš před sebou všechny naše cesty – minulé, přítomné i budoucí. Ať nás přikryje v těžkých dobách tvé milosrdenství, ať nás ve všech zápasech posiluje Kristova láska a tvé požehnání ať od nás neodstoupí, ale zůstává s námi i s budoucími generacemi. Tobě jen náleží neustálá chvála, Bože, Otče Stvořiteli, Synu Vykupiteli a Svatý Duchu Obnoviteli. Amen.

 

Říjen L. P. 2020                                                                                          Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 20.10.2020 01:41 zobrazeno: 276x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus