WebArchiv - archiv českého webu

23. neděle po svatém Duchu

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Žalm 141, 2)

První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII)

2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi zbývá, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku, Hospodine, tvůj požehnaný Syn přišel do světa, aby zničil ďáblovo dílo a učinil nás tvými dětmi a dědici života věčného. Dej, ať se stále držíme této naděje, abychom byli čistí, jako on je čistý, a stali se mu podobnými v jeho věčném a slavném království. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 4, 13-18

Evangelium: Matouš 25, 1-13

Verše k obětování: Žalm 119, 133

Verše k požehnání: Matouš 25, 4.6

Modlitba k požehnání: Panovníku, Hospodine, dej, ať veliká milost, kterou jsme přijali ve svátosti večeře Páně, napraví vše, co je špatného v našich srdcích a nerozumného v našich myslích! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 29, 31, 67, 75, 83, 113, 153, 160, 181, 312Josefína Hudcová publikováno: 03.11.2020 09:05 zobrazeno: 242x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus