WebArchiv - archiv českého webu

Světová rada církví vyhlašuje soutěž pro mladé o nejlepší esej na téma „Budoucnost mezináboženského dialogu“

Světová rada církví vyhlásila soutěž o nejlepší esej pro mladé, kteří by se chtěli zamyslet nad tématem „Budoucnost mezináboženského dialogu“. Soutěž připomíná 50. výročí Úřadu pro mezináboženský dialog a spolupráci Světové rady církví.

Cílem soutěže je povzbudit mladé lidi do 30 let se zájmem o oblast mezináboženských vztahů a angažovanosti, aby rozvinuli a podělili se o své úvahy na různá témata, například křesťanské teologie mezináboženské angažovanosti, nějaký aspekt jiné náboženské tradice relevantní k jejímu vztahu ke křesťanství, náboženský pluralismus obecněji, případně teorie nebo praxe mezináboženského dialogu. Esej se také může zamýšlet nad mezináboženskou spoluprací v zájmu všeobecného blaha nebo Světovou radou církví a mezináboženskými vztahy.

Pět nejlepších esejů vybraných porotou, kterou tvoří programoví vedoucí SRC a pedagogický sbor Ekumenického institutu v Bossey, bude publikováno v ročníku 2021 Současného dialogu, časopisu SRC pro mezináboženské vztahy. Vítězní autoři budou mít následně možnost osobně nebo virtuálně prezentovat svou práci na konferenci Budoucnost mezináboženského dialogu, která je naplánována na rok 2021. V této fázi je pravděpodobné, že účast na konferenci bude virtuální.

„Doufáme, že tato esejistická soutěž přiláká účast, které bude nejen široká z hlediska různorodosti, ale i obsahově hluboká,“ řekl Rev. Dr. Peniel Rajkumar, programový koordinátor pro Mezináboženský dialog a spolupráci SRC. „Máme představu, že půjde o výměnu příležitostí. Mladí lidé budou mít možnost sdílet svůj dar vize a rozlišovacích schopností s celosvětovým ekumenickým hnutím a světové ekumenické hnutí bude mít příležitost nechat se inspirovat a oslovit nadějemi, obavami a ambicemi mladých lidí.“

Všechny příspěvky by měly mít délku 3,5005,000 slov (včetně poznámek), měly by být v angličtině a řídit se stylistickým manuálem SRC, který je na vyžádání k dispozici na adrese media@wcc-coe.org. Příspěvky musejí být samostatným dílem účastníků a neměly by být dosud nikde publikovány.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. ledna 2021.

Pravidla esejistické soutěže SRC naleznete na následující internetové adrese:

https://www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-essay-competition-for-youth-interreligious-dialogue-and-cooperation-0

 

Přeložila: Kateřina Vítková

Zdroj: www.oikoumene.orgJosefína Hudcová publikováno: 06.11.2020 12:04 zobrazeno: 546x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus