WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav a přání Církvi bratrské k jejímu 140. výročí

Vážené sestry a bratři,

z různých ekumenických setkání s představiteli a společenstvím vaší církve mohu poznávat a zřetelně si uvědomovat, jaký je přínos vašeho svědectví o Kristu i pro nás, křesťany z jiných církví a tradic. V našem husitském zpěvníku například najdeme písně s texty Aloise Adlofa, kterou je svatodušní píseň „Duše nám zemdlívá žízní“ nebo s husovskou a národní tématikou „Ó svatý Bože, slyš naše hlasy“. Vaše církev také upozornila na Husovo rodiště v Husinci a vybudovala modlitebnu v těsné blízkosti jeho tradičního rodného domu. V tomto sboru se konají každoročně bohoslužby s ekumenickou účastí. Připomínám si stavby vašich nových sborů a modliteben, které využívají prvky soudobé architektury, a přitom vytvářejí prostředí domova sester a bratří. Spatřuji ve vaší církvi dva nosné důrazy, kterými jsou znalost Bible a význam společenství. S Biblí seznamujete děti a mládež a společenství sborů se projevuje praktickou vírou a bratrskou vzájemností. S užitkem v ekumeně také čerpáme z prací teologů a religionistů Pavla Hoška, Zdeňka Vojtíška, Jána Liguše, Pavla Černého a dalších. Přeji vám pro vaši službu a svědectví našemu společnému Pánu Ježíši Kristu duchovní dary – pokoj, lásku a víru. Jak to je vysloveno v apoštolském starokřesťanském pozdravu: „Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista“ (Ef 6,23).

 

Za Církev československou husitskou

Tomáš Butta, patriarcha-správce církveTomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 09.11.2020 11:53 zobrazeno: 343x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus