WebArchiv - archiv českého webu

24. neděle po svatém Duchu

To, co s vámi zamýšlím, je výrok Hospodinův, jsou myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Budete ke mně volat a já vás vyslyším. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst. (Jeremjáš 29, 11.12.14)

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-18

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi zbývá, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za svatá Písma, která byla sepsána pro naši spásu i naše poučení. Dej, ať si biblické poselství v srdci uchováváme, abychom se vždy drželi požehnané naděje na věčný život ve tvém Synu! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 5, 1-11

Evangelium: Matouš 25, 14-30

Verše k obětování: Žalm 130, 1-2 Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas!

 Verše k požehnání: Matouš 25, 21

 Modlitba k požehnání: Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za svátostné dary chleba a kalicha. Dej, ať jimi posíleni nepodléháme pozemským pokušením a zdokonalujeme se v dobré a věrné službě tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Vhodné písně: 26, 84, 102, 106, 156, 170, 201Josefína Hudcová publikováno: 10.11.2020 09:13 zobrazeno: 248x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus