WebArchiv - archiv českého webu

Slovo ke Dni veteránů v roce 2020

Sestry a bratři,

každoročně se setkáváme zde v tomto kostele sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí, abychom si připomenuli Den válečných veteránů a ukončení bojů a strastí první světové války. Chtěl bych vás tímto na dálku z tohoto kostela srdečně pozdravit.

Na letošní rok připadá výročí bitev, které se konaly v dávné minulosti. Těmi jsou bitva u Sudoměře a bitva na Vítkově v roce 1420.  

Do našich dějin náleží i bitva na Bílé hoře, která je hluboce poznamenala. Dne 8. listopadu se letos na místě bojiště setkali zástupci různých církví a věřící a modlili jsme se za odpuštění, smíření a pokoj. Třicetiletá válka byla jednou z hrozných válek, které otřásaly Evropou.

V té době žil a prožíval své pohnuté osudy exulant Jan Amos Komenský. Byl nejen učenec – bratrský kněz, teolog a věhlasný pedagog, ale i politik, který se angažoval pro svoji vlast a její svobodu.

V jeho monumentálním díle s názvem „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ jsou obsaženy také jeho silné výzvy k míru. Jako by v něm ožíval původní hlas míru a nenásilí Jednoty bratrské, čerpaný z učení Petra Chelčického. Budu z Komenského díla Obecné porady citovat myšlenky, které nepostrádají nadčasovost: „Nejdůležitější starostí této svaté snahy bude, abyste se odvrátili od válek (jimž se nyní otřásá evropský svět) a svým příkladem všechny poučovali, že mají sledovat mírové záměry, budete-li totiž pečovat o to, aby se lidskému pokolení navrátil především mír ve všech stavech. Zejména, aby se přestaly spolu utkávat obce a státy, aby se náboženství a víra přestaly drásat tak nebezpečnými roztržkami a vzdělanostní snahy rozptylovat v dým tak nicotnými spory…“ (Obecná porada o nápravě věcí lidských. III. díl, cit. s. 504). „Neboť války, ať už jsou jakékoli a vedené pod jakoukoli záminkou, jsou veřejné tresty, škodlivé jak nevinným, tak i viníkům, a je třeba je zastavit, aby se zastavila obecná zhouba. Je třeba zjednat mír všem, aby všichni požívali plody míru“ (tamtéž, s. 505). Údajně boje a válčení přinášejí vládcům slávu. Ale Komenský naopak říká: „Ani četné války nepřinášejí králi slávu, poněvadž se o něm předem ví, že buď nechce, nebo neumí žít se sousedy v míru“ (tamtéž, s. 505).

Komenského myšlenky o míru a pokoji mají také svůj silný zdroj a oporu v Bibli. Vize pokojného času po skončení všech bojů a válek se vyskytují u biblických proroků, zejména Izájáše, ale také u Ozeáše. 

Co vede k pokoji, nám připomíná prorok Izajáš. Říká: „Spravedlnost vytvoří pokoj“ (Iz 32,17). V Bibli kralické je to vyjádřeno tak, že ovocem, plodem spravedlnosti je pokoj. Bez spravedlnosti není skutečný mír. Když se děje příkoří, křivdy, nedodržují se dojednaná pravidla, stoupá napětí, vznikají spory a může to vést ke konfliktům.

Nežijeme v současnosti v příliš klidné době. Můžeme a máme napomáhat drobným dílem spravedlivému jednání všude tam, kde žijeme a působíme. Kéž jsme těmi, kteří uplatňují v malých i velkých úkolech spravedlnost a šíříme tak tolik potřebný pokoj.

Hodně sil v dnešní době přeji vám všem!

 

Tomáš Butta

Listopad L. P. 2020Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 11.11.2020 09:28 zobrazeno: 295x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus