WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke Dni válečných veteránů

„Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky.“ Iz 32,17

Bože, jenž jsi Bohem pokoje a míru!

K tobě se v těžkých dobách zkoušek a bojů nepřestávali lidé obracet svými modlitbami a prosbami za mír a pokoj pro zemi.

Na mnoha místech v našich městech a obcích jsou pomníky se jmény těch, kteří zahynuli v bojích v čase první světové války a již se nevrátili z válečných polí do svých domovů.

Ty znáš jejich jména a příběhy, jejich strádání i naděje. Ať mohou spočinout trvale ve tvém pokoji, Bože, a jejich oběti nejsou zapomenuty!

Děkujeme ti, že první světová válka byla před 102 lety ukončena, a že se znovu rozhostil mír v zemích Evropy a světa.

Děkujeme ti za samostatný stát Čechů a Slováků, pro který mnozí nasadili své životy při jeho vzniku, ale i během dalších let, zvláště v době druhé světové války a nesvobody.

V tomto shromáždění v listopadovém čase myslíme i na Jana Opletala.  

Děkujeme ti za poselství tvých proroků. Ujišťují nás o tom, že i když se ve světě projevují nepokoje a boje a jsme vystaveni ohrožení a nebezpečí, přesto tvůj Duch přinese pravý pokoj, klid a bezpečí. Jak tuto vizi vyslovil prorok Ozeáš: „Vymýtím ze země meč, luk i válku a dám jim uléhat v bezpečí“ (Oz 2,20). A prorok Izajáš nesl toto dobré Boží poselství: „Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku“ (Iz 32,17-18).

Modlíme se za ty, kteří zajišťují obranu naší vlasti a chrání druhé v naší současnosti. Myslíme na ty, kteří v tomto čase nouze pomáhají nemocným, ať již jako profesionální lékaři a ošetřovatelé nebo jako dobrovolníci. Dávej jim sílu a vytrvalost v dobrém a ochraňuj naši zemi a její obyvatele. Přiváděj lidi a národy ke spravedlnosti, spolupráci a ukazuj nám cestu míru a pokoje.

Pane Ježíši Kriste, Boží Beránku, sejmi z nás hřích a viny, překonávej svou láskou náš lidský hněv, zášť a nenávist, zruš války a dej světu i našim srdcím mír.

Buď s námi, když se slovy tvé modlitby obracíme ke tvému i našemu společnému Otci a takto voláme: OTČE NÁŠ

 

Listopad 2020                                   Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 11.11.2020 09:30 zobrazeno: 298x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus