WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle adventní

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. (Žalm 25, 4)

První čtení: Izajáš 64, 1-9

Tužby adventní:

2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:  Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a přijď mezi nás! Milostivě nás ochraňuj před hříchem a zachovej si nás pro den svého příchodu. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 1, 3-9

Evangelium: Marek 13, 24-37

Verš k obětování: Žalm 85, 8

Verš k požehnání: Marek 13,

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, čekáme na tebe a ty přicházíš a sytíš nás chlebem věčného života a dáváš nám pít z kalicha požehnání. Dej, ať zůstáváme bdělými a připravenými, abychom mohli stanout omilostněni před Synem člověka, až přijde v slávě. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 204, 158Josefína Hudcová publikováno: 24.11.2020 09:07 zobrazeno: 469x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus