WebArchiv - archiv českého webu

Adventní povzbuzení a přání

Otevírá se před námi nový liturgický rok. Není to opakování stejného, ale nové prožívání toho, co se v minulosti stalo, co Bůh činil v čase Starého zákona a v čase pozemského života Ježíše Krista a prvotní církve, jak dosvědčuje Nový zákon. Ale Nový zákon i liturgický rok je otevřen budoucnosti, vstříc přicházejícímu Kristu. Podobně jako dějiny světa jsou otevřeny budoucnosti a novým událostem, tak i život každého člověka. Křesťanské očekávání je spojeno s bdělým vyhlížením Ježíše Krista. Tímto očekáváním nového a otevřeností budoucímu jsou prostoupeny i mnohé listy v Novém zákoně - 1. list Tesalonickým, Římanům a další. V začátku prvního listu křesťanům do Korintu také slyšíme o dni Páně (1 K 1,8), kdy jasný den přijde po tmavé noci a světlo vzejde po temnotě. Pavel hovoří o tom, že až se Pán Ježíš Kristus zjeví, dá se poznat křesťanům i nekřesťanům, věřícím i nevěřícím.

To důležité na úvodu dopisu apoštola Pavla křesťanům do Korintu je jeho povzbuzení. Apoštol Pavel povzbuzuje nás křesťany.: „On vám bude oporou až do konce“ (1 K 1,8). Je dobré, když se můžeme opřít o druhé lidi, o někoho blízkého, o společenství církve, ale tou skutečnou a nejhlubší oporou je a zůstává v každé chvíli Bůh, který je věrný, spolehlivý a stálý. „Věrný je Bůh, který nás povolal do společenství s naším Pánem Ježíšem Kristem“ (1 K 1,9), ujišťuje a povzbuzuje i nás apoštol Pavel. Ať můžeme prožívat letošní advent a celý liturgický rok v milosti a pokoji.

Advent L. P. 2020Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 28.11.2020 01:10 zobrazeno: 324x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus