WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenický monitoring

Ekumenická rada církví v ČR zpracovává zajímavý přehled událostí v ekumeně. Podívejte se také!

Říp, 28. října  2007 (čtk - copyright). Na Řípu oslavilo svátek několik set lidí Modlitbou za domov. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/na-ripu-oslavilo-svatek-nekolik-set-lidi-motlitbou-za-domov/9088.htm

► Praha, 30. října  2007 (čbk). V Praze se chystá ekumenická Slavnost světla.
Praha: "Slavnost světla" je každoročně pořádaná ekumenická modlitba v duchu spirituality bratří z Taizé. Zakladatel této komunity, bratr Roger, stál v jejím čele 60 let. Před dvěma lety zemřel násilnou smrtí. Jeho nástupcem se stal bratr Alois. Společenství stále přijímá tisíce mladých lidí na týdenní pobyty a koncem kalendářního roku pořádá pětidenní Evropské setkání mladých, vždy v jiné evropské metropoli.
Setkání mladých v Ženevě se letos koná na přelomu roku – od 28.12. do 1.1. Půjde již o 30. setkání. Bude naplněno společnou modlitbou se zpěvy a tichem, touhou začít etapu "poutě důvěry na zemi", každý ve svém životě.
Ekumenické setkání se bude konat v chrámu Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám. 2, Praha 1) v pátek 16.11.2007 ve 20.00 hodin.
www.cirkev.cz
 
► Praha, 31. října  2007 (erc). Podpora ERC proti pochodu neonacistů pražskou židovskou čtvrtí.
Řídící výbor Ekumenické rady církví na svém zasedání 30.10.2007 jednoznačně schválil podporu iniciativám proti demonstraci neonacistů na výročí „Křišťálové noci“.
Zároveň vyjádřil politování nad skutečností, že soud povolil pochod neonacistů Prahou.
Řídicí výbor Ekumenické rady církví se obrací na jednotlivé sbory a církve, aby vyzvaly své věřící k účasti na pietním shromáždění k připomenutí hrůzných událostí, kterými začal holocaust.
Přijďme na Staroměstské náměstí v Praze, v sobotu 10.11.2007 v 15 hodin. Předseda ERC, Pavel Černý, přijal pozvání k vystoupení na tomto shromáždění.
www.ekumenickarada.cz
 
► Praha, 1. listopadu  2007 (erc). Otevření prostoru ticha ve fakultní nemocnici v Motole.
K významné události dnes došlo v pražské nemocnici v Motole. Po tříletém úsilí hledání vhodného místa, po přípravě projektu, shánění finančních prostředků a vlastní realizace, došlo 1. listopadu 2007 k otevření „prostoru ticha“ – kaple ve významné a velké fakultní nemocnici. Tato nemocnice má 2500 lůžek, více než 5000 zaměstnanců a ročně jí projde jeden milion lidí.
Za účasti ředitele nemocnice JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, pražského světícího biskupa Karla Herbsta, předsedy Ekumenické rady církví Dr. Pavla Černého a synodního seniora Českobratrské církve evangelické Mgr. Joele Rumla byl prostor ticha otevřen. Shromáždění krátkých slov vděčnosti a modliteb k otevření vedl Dr. Říha a zúčastnili se hosté ho i lékaři a pracovníci nemocničního personálu. Vkusně zařízený prostor bude sloužit pro pastorační rozhovory s pacienty i personálem a pro konání bohoslužeb. Nově otevřené místo pro duchovní službu je výrazem hlubokých lidských potřeb. V náročných zápasech o zdraví člověka tak není podceňována a přehlížena duchovní dimenze lidské existence.
www.ekumenickarada.cz
 
► Praha, 10. listopadu  2007 (army). V Praze se konala ekumenická bohoslužba ke Dni veteránů v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Dne 9. listopadu 2007 v 9.30 hodin se za přítomnosti ministryně obrany Vlasty Parkanové a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Vlastimila Picka uskutečnila ve Vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého v Praze ekumenická bohoslužba k uctění památky válečných veteránů.
Pozvání přijali také veteráni obou světových válek, novodobí veteráni, velitelé kontingentů AČR v zahraničních misích, vrcholní představitelé resortu obrany, zástupci státní správy a samosprávy a vojenského diplomatického sboru.
Ekumenickou bohoslužbu celebroval hlavní kaplan Armády České republiky podplukovník Jan Kozler. Z jeho úst zazněla modlitba za padlé a zemřelé, modlitba za všechny, kteří zahynuli ve světových válkách a obětovali svůj život při obraně života a svobody druhých lidí. V závěru bylo také vysloveno přání, aby pro současné mladé válečné veterány v mírových zahraničních misích byla jejich služba naplněna odvahou a hrdostí.
http://cs.christiantoday.com
 
► Praha, 13. listopadu  2007 (erc). Vyjádření předsedy Ekumenické rady církví k vyhlášení nálezu Ústavního soudu.
Ústavní soud dne 13.11.2007 vyhlásil nález, ve kterém zamítl stížnost skupiny senátorů proti novele zákona o církvích a náboženských společnostech č. 495/2005. Dne 22.11.2005 poslanci přehlasovali senátní veto a přijali zmíněnou novelu, která obsahuje tytéž sporné části zákona o církvích a náboženských společnostech, které byly obsaženy již v původním znění zákona č. 3/2002 a v roce 2003 je zrušil Ústavní soud (nález č. 4/2003). Celý církevní zákon z roku 2002 byl tehdy tvořen bez partnerského dialogu s církvemi a ani při tvorbě novely nebylo přihlédnuto k názorům církví. Zmíněná část tohoto zákona se ukázala nejen nepřijatelnou pro církve, ale dokonce protiprávní z pohledu tehdejšího Ústavního soudu. Právními rozbory bylo tehdy doloženo, že sporné části církevního zákona odporují Listině základních práv a svobod. To také potvrdil Ústavní soud tím, že zmíněné pasáže o kontrole a zakládání nových církevních subjektů tehdy zrušil.
Nyní se Ústavní soud vyjádřil přesně opačně a ponechal novelu zákona v platnosti. Tento postup vzbuzuje obavy z politizace celého procesu a z jisté tendence omezovat náboženské svobody v naší zemi. Církvím se jeví jako nepřijatelné odtrhovat od jejich existence diakonie, charity a církevní školství. Sociální služba potřebným a vyučování jsou neoddělitelnou součástí života církve od dob Ježíšových. Nelíbí se nám, že úřednický aparát dostává do rukou nikoli pouze evidenci, ale rozhoduje o registraci těchto zařízení. Je zde potenciální možnost k rušení těchto zařízení a zamlžování církevního charakteru právnických osob založených církvemi ke službě. 
Na základě historických zkušeností z doby totality se bráníme rozdělování života církve na „vyznávání víry“ a na „obecně prospěšnou činnost“. V pojetí křesťanských církví jdou vždy vyznávání víry a služba ruku v ruce. Nepřejeme si, aby docházelo k právnímu oddělování toho, co svou podstatou patří k sobě. (Pavel Černý, Praha 13.11.2007)
www.ekumenickarada.cz
 
► Havlíčkův Brod, 18. listopadu 2007 (pit-cr). V Havlíčkovém Brodě uctí Ekumenická bohoslužba památku obětí z havlíčkobrodské nemocnice.
Rok a den poté, kdy byla zveřejněna podezření na vraždy v havlíčkobrodské nemocnici, připravuje Psychosociální intervenční tým ve spolupráci se zástupci místních křesťanských církví a Nemocnicí Havlíčkův Brod ekumenickou bohoslužbu s následnou rozpravou.
Bohoslužba Na paměť a památku se koná v úterý 4. prosince 2007 od 18 hodin v Husově domě Církve československé husitské v Havlíčkově Brodě (Dobrovského ul.). Po jejím skončení naváže v přilehlém sále přednáška psycholožky Bohumily Baštecké Výroční reakce lidí zasažených neštěstím s následnou besedou a možností individuálních rozhovorů.
Pořadatelé chtějí touto iniciativou především uctít památku obětí. Těmi jsou nejen zavraždění pacienti a jejich rodiny a blízcí, ale také zdravotníci, nesoucí tíhu události a vyšetřování, a mnoho dalších znejistělých nemocných i zdravých. Rok a den poté, co se veřejnost dozvěděla o útoku zla uvnitř havlíčkobrodské nemocnice, chtějí pořadatelé připomenout, že neštěstí a riziko provázejí naši existenci denně. Díky lidem kolem nás se přesto můžeme převážně cítit bezpečně a pociťovat odvahu a naději. Neposledním cílem ekumenické bohoslužby je poděkování za čestnost a slušnost, s níž se pracovníci ARO havlíčkobrodské nemocnice se zlými činy na jejich oddělení vyrovnávali a vyrovnávají, a za to, že se dále starají se o pacienty s neměnným úsilím a nasazením. „I tam, kde čas hojí rány, se první výročí události obvykle připomíná návratem bolesti. V Havlíčkově Brodě se část rány nehojí. Vyšetřování zločinu pokračuje, přetrvává nejistota, událost není uzavřena,“ připomíná Bohumila Baštecká.
Akce navazuje na ekumenickou bohoslužbu Za smíření a obnovu důvěry a následnou veřejnou debatu, které se konaly 4. ledna 2007 – měsíc a den po zveřejnění jmen lidí, kteří v nemocnici pravděpodobně zemřeli násilnou smrtí. Při rozpravě se účastníci mj. zamýšleli nad otázkou, jak se z události poučit. "Myslím, že touto akcí se vzduch v našem městě výrazně pročistil," hodnotil tehdy dosah události místní evangelický farář David Šorm. Pozitivní ohlasy zazněly také z vedení nemocnice a města.
Psychosociální intervenční tým je mezioborovým a mezidenominačním uskupením lidí, kteří se zabývají pomocí lidem a obcím po neštěstích. V rámci své činnosti pořádá ekumenické bohoslužby jako jednu z možností k setkání s veřejností. Usiluje přitom o to, aby rituál bohoslužby mohli sdílet i lidé nenáboženští nebo jiných náboženských vyznání. Vychází z poznání, že rituály jsou důležitým prvkem pro smíření společenství: posilují v přiznané bezmoci, poskytují strukturu v situaci narušeného řádu a umožňují pojmenovávat a sdílet prožité.

http://cs.christiantoday.com

 
► Praha, 19. listopadu  2007 (erc). Zasedalo 4. Valné shromáždění ERC.
Společnou modlitbou a biblickým zamyšlením se ve čtvrtek 15. listopadu zahájilo 4. valné shromáždění Ekumenické rady církví. V přátelském prostředí v prostorách Církve adventistů sedmého dne na pražském Smíchově (kteří působí v ERC ve statusu pozorovatele) se bilancoval uplynulý rok, schvaloval rozpočet pro rok následující a také se rozhodovalo o dalším směřování a činnosti Ekumenické rady církví.
Po dvouletém funkčním období byla na programu i volba nového předsednictva ERC. Na nadcházející dva roky předsedou zůstává Dr. Pavel Černý, předseda rady církve Bratrské, stejně tak místopředsedou zůstal Joel Ruml synodní senior Českobratrské církve evangelické. Ke změně došlo na pozici 2. místopředsedy, kdy Dušana Hejbala biskupa církve starokatolické, nahradil Mgr. Josef Červeňák, superintendent Evangelické církve metodistické.
Delegáti valného shromáždění se ohlíželi za společnými ekumenickými aktivitami uplynulého roku. Větší diskuze se rozvinula např. ohledně Ekumenického shromáždění na hoře Říp, které se konalo u příležitosti státního svátku 28.10 a bylo přenášeno v přímém přenosu Českou televizí. Delegáti valného shromáždění téměř jednomyslně podpořili konání této obdobné akce i v příštím roce jako budování nové ekumenické tradice.
Delegáti se také usnesli na podpoře církevnímu školství, které stále nemá rovné, zejména finanční, podmínky při své působnosti ve srovnání s ostatními. Staronový předseda Černý také informoval účastníky o velmi aktuálním jednání církve a státu ohledně majetkového narovnání. Pozornost byla věnována i blížícímu se předsednictví ČR v Evropské unii a zejména úloze našich církví při jeho přípravách a průběhu v první polovině roku 2009.
www.ekumenickarada.cz

Praha, 22. listopadu  2007 (erc). V sobotu bude v Praze na setkání křesťanských pedagogů přednášet psycholog Jeroným Klimeš.
Setkání křesťanských pedagogů začala organizovat Komise pro výchovu a vzdělávání Ekumenické rady církví již před 10 lety. Rozuměla jí jako službě těm, kdo "zápasí o úroveň a stav" naší mladé generace na nejrůznějších školách a dalších výchovných zařízeních. Uvědomili jsme si totiž, že tato oblast patří k jedné z nejvíce poničených v naší společnosti.
Není možné pouze očekávat, že pedagog bude jenom předávat, "vychovávat", pedagog potřebuje i přijímat, a to nejenom moudrost z oblasti pedagogiky a věd s ní souvisejících.
A mysleli jsme také na to, že by bylo dobré, aby tu bylo společenství těch, kteří pracují na tomto poli, a to ve smyslu evangelia, ve kterém nalézají posilu.
Zde je ukázka témat z minulých setkání: prof. J. Křivohlavý "Co dlužíme svým dětem", prof. P. Říčan "Násilí ve školách a mezi mládeží", Doc. V. Pokorná "Komunikace ve škole a v rodině", Doc. L. Muchová "Obtížné situace ve škole a výchově", Doc. L. Fabrici "Arteterapie", Doc. R. Smahel "Duchovní doprovod dětí a mládeže", Dr. Z. Vojtíšek "Nová náboženství", D. Moree "Menšiny", M. Žárská "Přemysl Pitter".
V letošním roce se setkání křesťanských pedagogů uskuteční již po druhé, tentokrát v sobotu 24. listopadu v Praze, v holešovické Bratrské škole.
Hlavním tématem je otázka "Co víme o duchovním světě dětí a mládeže", přednášet bude renomovaný psycholog Jeroným Klimeš.
http://cs.christiantoday.com (foto: Jiří Klimeš, www.klimes.mysteria.cz)
 
► Litoměřice, 23. listopadu 2007 (christnet). Zástupci světových náboženství hovořili na střední škole o toleranci.
Zástupci tří hlavních světových náboženství – křesťanství, islámu a budhismu ve čtvrtek představovali své náboženství studentům středních škol z Litoměřic.
„Hlavním cílem projektu „Různost nebo uniformita?“ je seznámit mládež s rozdílností a vést ji k toleranci, které je ve společnosti stále málo,“ uvedla Veronika Seifertová z občanského sdružení KLIKA 1, které tuto besedu připravilo. Většina studentů se shodla v názoru, že takový pojem jako o křesťanství rozhodně neměli o islámu ani budhismu. Studenti se deozvěděli i jiné zprávy než z médií a rovněž měli možnost se seznámit s náboženstvímn, které je většinou prezentováno příliš jednostranně, sdělil Jakub Koldovský, opat zenové školy Kwan Um.
Středoškoláci se aktivně zapojili do diskuze i s takovými dotazy jako např. konflikty islámu, problematika muslimů, zda je dobré zabít nevěřícího, jaký je vztah církví k homosexualitě, jaké jsou vztahy mezi církvemi, či jaký je pohled církví na vědu, především z pohledu vzniku nového života, o toleranci k menšinovým evropským náboženstvím, informuje Litoměřický deník. 
www.christnet.cz
 
► Praha, 23. listopadu  2007 (erc). Problematika migrace v evropském kontextu bude tématem studijního dne.
8.studijní den na téma Migrace se uskuteční v úterý 27. listopadu v Komenského sále Ústřední rady Církve československé husitské.
Na programu setkání budou, kromě jiného, přednášky na téma Teologický kontext problematiky migrace - Cristian Popescu ze Sdružení občanů zabývajících se emigranty, dále pak pohovoří Doris Peschke (Churches’ Commission for Migrants in Europe) z Bruselu na téma Problematika migrace v evropském kontextu s ohledem na ČR. Odpoledne se účastníci sejdou u kulatého stolu na téma “Co církve v ČR dělají a mohou dělat ohledně problematiky migrace”. Na závěr se bude konat bohoslužba hostitelské církve CČSH.
www.christnet.cz
 
► Plzeň, 26. listopadu  2007 (christnet). V Plzni zahájí adventní dobu ekumenickou bohoslužbou za doprovodu gospelových zpěvů.
Plzenští křesťané zahájí adventní dobu ekumenickou bohoslužbou, kterou doprovodí slavné i méně známé gospelové zpěvy. Uskuteční se v sobotu 1. prosince v kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích.
O hudbu a zpěv se postará známý sbor Touch of Gospel,pod vedením sbormistra Michala Beránka, který se interpretací písní amerických černých křesťanů zabývá od počátku nového milénia. Členové kapely proto oslovili duchovní křesťanských církví a dohodli se na uspořádání ekumenické gospelové bohoslužby.
"Pro mne je zajímavé propojení klasické liturgie s tradicí, přicházející odjinud," doplňuje římskokatolický kněz a ředitel Salesiánského střediska mládeže v Plzni Vojtěch Sivek, který se na přípravě bohoslužby podílí. První nevšední bohoslužbu budou v Plzni slavit v předvečer první adventní neděle. Pokud příchozí osloví, nebude poslední. Gospel by měl asi čtyřikrát do roka putovat po plzeňských kostelích.
www.christnet.czKateřina Děkanovská publikováno: 05.12.2007 04:28 zobrazeno: 3693x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus