WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle adventní

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každý tvor uzří spasení Boží. (Lukáš 3,4.6)

První čtení z Písma: Izajáš 40,1-11

Tužby adventní:

2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, posilni naše srdce a obnov nás, abychom tvému jednorozenému Synu připravili cestu do našich životů! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 2. Petrův 3,3-15a

Evangelium: Marek 1,1-8

Verše k obětování: Žalm 50,2.5

Verš k požehnání: Marek 1,4

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, děkujeme ti, že nám dáváš okoušet dary nebeské hostiny. Pomoz nám, ať vyslyšíme slova proroků a obrátíme svá srdce k tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 36, 206, 314, 33Josefína Hudcová publikováno: 02.12.2020 10:20 zobrazeno: 403x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus