WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle adventní

Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. (Jan 3,19)

První čtení z Písma: Izajáš 61,1-4.8-11

Tužby adventní:

2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, upevni naši vůli a otevři naše uši, ať nasloucháme hlasu proroků. Dej, abychom vydávali dobré svědectví tvému Synu! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Tesalonickým 5,16-24

Evangelium: Jan 1,6-8.19-28

Verše k obětování: Žalm 126,3 Verš k požehnání: Jan 1,26

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, děkujeme ti,že jsme ve svátosti večeře Páně přijali odpuštění našich hříchů. Naplň nás radostí a pomoz nám připravit se na svátky Spasitelova narození! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 205, 208, 160Josefína Hudcová publikováno: 09.12.2020 10:09 zobrazeno: 424x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus