WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle adventní

Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. (Izajáš 7,14)

První čtení z Písma: 2. Samuelova 7,1-5.11-13

Tužby adventní:

2. Abychom na slavný příchod Kristův se připravovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokání činili a po cestách Božích kráčeli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, osvoboď nás od hříchů a daruj nám svou milost, abychom celému světu přinášeli tvou lásku! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 16,25-27

Evangelium: Lukáš 1,26-38

Verš k obětování: Žalm 132,8

Verš k požehnání: Lukáš 1,38

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, děkujeme ti za příslib spásy, který jsme přijali ve svátosti večeře Páně. Veď nás, ať naše spasení uvádíme ve skutek! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Vhodné písně: 203, 31, 209, 202Josefína Hudcová publikováno: 15.12.2020 02:33 zobrazeno: 720x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus