WebArchiv - archiv českého webu

Monitoring světové ekumeny

Ekumenismus ve světě žije jako u nás. Nahlédněte do zpráv i vy!

Ravenna, 15. října  2007 (RaVat). V Ravenne sa skončilo zasadnutie Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi katolíkmi a pravoslavnými.
V talianskej Ravenne sa včera skončilo zasadnutie Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a pravoslávnymi cirkvami. Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké stretnutia, komisia pracovala na téme “Ekleziologické a kánonické dôsledky sviatostnej povahy Cirkvi – konciliarita a synodalita v Cirkvi”.
Začalo sa ňou zaoberať už predchádzajúce zasadnutie v Belehrade v roku 2006. Na stretnutí v Ravenne boli práce ukončené a schválený bol dokument, ktorý poskytuje pevný základ pre budúcu spoluprácu.
Ako sa uvádza vo vyhlásení, stretnutie Zmiešanej komisie sa nieslo “v duchu priateľstva a dôveryhodnej spolupráce”. Jediným negatívnym bodom bolo rozhodnutie delegácie moskovského patriarchátu opustiť zasadnutie, na protest proti prítomnosti delegátov estónskej pravoslávnej cirkvi, ktorej autonómnosť Moskva neuznáva, napriek súhlasu ekumenického patriarchátu. Témou nasledujúceho zasadnutia bude “Úloha biskupa Ríma v spoločenstve Cirkvi v prvom tisícročí”. Termín a miesto jeho konania zatiaľ nie sú známe.
http://cs.christiantoday.com
           
► Ravenna, 15. října  2007 (RaVat). Ekumenický dialog udělal krok vpřed.
V italské Ravenně eucharistickou liturgií včera skončilo zasedání 60 členné Smíšené teologické mezinárodní katolicko-pravoslavné komise na téma „Eklesiologické a kanonické důsledky svátostné povahy církve - církevní společenství, konciliarita a autorita v církvi“.
Zveřejněné společné závěrečné prohlášení této komise uvádí, že byl přijat společný dokument, který nabízí pevný základ budoucí práce této teologické komise. Ze zasedání odešel delegát Moskevského patriarchátu, který představil rozhodnutí své církve neúčastnit se zasedání z důvodu přítomnosti delegáta Estonské pravoslavné církve, jejíž samostatnost Moskevský patriarchát neuznává. Stalo se tak i navzdory tomu, že ekumenický patriarchát se souhlasem všech ostatních pravoslavných církví navrhnul kompromis, že toto neuznání autonomie Estonské pravoslavné církve Moskevským patriarchátem bude vzato v úvahu.
Bylo také stanoveno téma příštího plenárního zasedání Smíšené teologické komise, kterým bude „Role římského biskupa ve společenství církve prvního tisíciletí“.  
www.christnet.cz
 
► Rusko, 16. října  2007 (RaVat). Arcibiskup Paul Cordes se setká s Alexijem II.
Arcibiskup Paul Josef Cordes, předseda Papežské rady Cor Unum, včera v Novosibirsku zahájil svou týdenní návštěvu Ruské federace. V hlavním městě sibiřského regionu navštívil, za doprovoru biskupa Josepha Wertha, Charitu, františkánskou školu a Sestry matky Terezy z Kalkaty. Ve čtvrtek se mons.Cordes setká s moskevským patriarchou Alexijem II.
Kromě toho bude od 18.- 21. října hostem arcibiskupa Tadeusze Kondrusiewicze a mons.Cordes se zúčastní prací Charity celké Ruské federace. „V Rusku je toto pole – píše se ve zprávě vatikánského tiskového střediska – základem mnohých zkušeností spolupráce s pravoslavnou církví. Setkání je obzvlášť významné, protože se odvíjí od toho, že před rokem a půl byla vydána první encyklika Benedikta XVI. o lásce. Bude to proto okamžik ověření, jak Deus caritas est inspirovala charitativní úsilí v této zemi, uvádí RaVat.
www.christnet.cz
 
► Neapol,  24. října  2007 (RaVat). V Neapoli skončilo 21. Mezináboženské setkání za mír.
Neapoli skončilo 21. Mezináboženské setkání za mír, organizované komunitou Sant’Egidio. Závěrečné slavnosti předcházeli modlitba a procesí. Při samotné závěrečné slavnosti byla všemi přítomnými náboženskými vůdci podepsána Mírová výzva 2007.
V Neapoli do včerejšího dne byli v Neapoli shromážděni představitelé křesťanských církví, zástupci židovství, islámu, budhismu a dalších náboženství, aby opětovně vyzvali ke smíření a k nutnému zintenzivnění dialogu mezi náboženstvími. Kard. Jean-Louis Tauran, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog uvedl, že dialog je pouť i riziko. Pouť, protože je zapotřebí hodně času k poznání a pochopení, a riziko při odpovědi na otázku -„Jaký je můj Bůh, ve kterého věřím? Moje víra má důsledky pro můj život.“ A právě proto je potřebné neustále vést dialog a hovořit, konstatoval Tauran. 
www.christnet.cz
 
Bratislava, 28. října  2007 (kbs). Konalo sa stretnutie Rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
Dňa 25. októbra zasadala Rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Členovia Rady sa zaoberali priebehom a organizovaním prebiehajúceho ročníka ekumenických večerov 2007/2008 a aktuálnymi informáciami ekumenického diania.
Na októbrový ekumenický večer bol pozvaný brat kazateľ Juraj Pribula z Bratskej jednoty Baptistov. Témou večera bolo Veľké tajomstvo Krista: Ja a Otec sme jedno; Jn 10, 29 – 30.
Najbližší ekumenický večer sa uskutoční prvý novembrový pondelok 5. novembra 2007 v Quo Vadis, na tému Ježišovo poslanie pre svet (Jn 3,16; Jn 15,10; Jn 12,46), oslovený bol Doc. Grešo z Ev. cirkvi a.v.
Poznámky z predošlého ročníka ekumenických večerov (2006/2007) budú so súhlasom prednášateľov uverejnené na stránke www.christ-net.sk, zaradené v téme Ekumenizmus. Následne budú rovnako postupne dostupné aj prednášky z prebiehajúceho ročníka EV.
Program pokračoval informáciami o putovaní Koptskej ikony Ježiš a Jeho priateľ, ktorá bude od 9. novembra 2007 v Bratislave. V informačnom bloku z ekumenického diania sa tiež hovorilo o uskutočnenom stretnutí Dni dôvery 19.-21. októbra 2007 v Zlíne a pripravovaných svetových dňoch modlitieb pre rok 2008 na tému Božia múdrosť nám dáva lepšie porozumenie.
Budúce stretnutie Rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy sa uskutoční v novembri 2007.
http://cs.christiantoday.com
 
► 6. listopadu  2007 (EKUMÉNA vo svete, číslo vydania 44/2007). Reformovaní kresťania odsúhlasili vytvorenie zjednoteného společenstva.
Svetový Reformovaný zväz (SRZ) odsúhlasil 23. októbra na zasadnutí svojho riadiaceho výboru zjednotenie s Reformovanou Ekumenickou radou. Vytvoria tak spolu novú svetovú organizáciu Reformovaných cirkví, do ktorej bude patriť viac ako 80 miliónov reformovaných kresťanov na celom svete. Historické rozhodnutie sa uskutočnilo na stretnutí riadiaceho výboru Svetového Reformovaného zväzu na ostrovoch Trinidad a Tobago, ktoré prebehlo v dňoch 18. - 28. októbra.
Rozhodnutie padlo po dvoch dňoch podrobných diskusií mnohých jednotlivých aspektov navrhovaného vzájomného zlúčenia.
"Toto je veľmi veľmi dôležitá chvíľa," povedal po hlasovaní prezident Svetového Reformovaného zväzu reverend Clifton Kirkpatrick. Následne vyzval účastníkov stretnutia, aby spoločne zaspievali chválospev Bohu.
Reverend Setri Nyomi, generálny tajomník SRZ povedal: "Toto je historický moment. Rodina reformovaných cirkví ukázala, že sa dokážeme spojiť v zjednotenom spoločenstve a prekonať rozdelenia. Za toto sme vďační Bohu."
"Veľmi sa teším. Mal som pocit, že riadiaci výbor SRZ úporne zápasil s niektorými vážnymi otázkami. Podarilo sa ich úspešne dotiahnuť do konca", vyjadril sa Richard van Houten, generálny tajomník Reformovanej Ekumenickej rady.
Riadiaci výbor Reformovanej Ekumenickej rady schválil návrh na združenie na svojom zasadnutí v marci.
Svetový Reformovaný zväz má svoje ústredie v Ženeve. Má 75 miliónov členov, ktorí patria do 214 cirkví v 107 krajinách sveta. Reformovaná Ekumenická rada sídli v Grand Rapids v USA a má 12 miliónov veriacich v 39 cirkvách 25 krajín. 27 členských cirkví Reformovanej ekumenickej rady je zároveň členom Svetového reformovaného zväzu.
http://cs.christiantoday.com
 
► Košice, 7. listopadu 2007 (cest). Zástupcom moderátora Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košíc sa stal Pavol Bardzák
Členovia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košíc sa minulý týždeň stretli na pracovnom stretnutí, ktoré bolo výnimočným, pretože sa konali voľby, noviny Křesťan Dnes o tom informovala Slávka Janičová.
„Volili sme nového zástupcu moderátora, pretože doterajší zástupca moderátora Marko Rozkoš dostal menovací dekrét za rektora gréckokatolíckeho kňažského seminára do Prešova. Novým zástupcom sa stal tiež kandidát Gréckokatolíckej cirkvi Pavol Bardzák. Moderátorom je Jaroslav Széles z Reformovanej kresťanskej cirkvi,“ uviedla.
Najbližsia spoločná akcia Ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta Košice sa uskutoční 10. decembra 2007 v Historickej radnici - Adventný večer Bozieho slova a hudby.
http://cs.christiantoday.com
 
► 9. listopadu  2007 (EKUMÉNA vo svete, číslo vydania 45/2007). Umrel veľký ekumenik a bývalý generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu André Appel.
Svetový luteránsky zväz i celá svetová ekumenická rodina smúti za stratou jedného zo svojich významných vodcov minulosti. 1. novembra zosnul v Štrasburgu vo Francúzsku vo veku 85 rokov Reverend Doktor André Appel.
Bol generálnym tajomníkom Svetového luteránskeho zväzu v rokoch 1965 až 1974. Reverend Dr. Ishmael Noko, súčasný generálny tajomník celosvetového spoločenstva evanjelických cirkví, na jeho pamiatku povedal: "Appel bol skutočne stelesnením toho, ako menšinové cirkvi môžu prispieť k spoločnému životu malých a veľkých cirkví v spoločenstve."
Reverend Appel bol od roku 1949 pastorom Alsasskej a Lorrainskej cirkvi Augsburgského vyznania vo Francúzsku. Svetový luteránsky zväz viedol v neľahkom období napätých vzťahov medzi východom a západom. Sám bol húževnatým presadzovateľom silnejšej a významnejšej participácie cirkví z južnej pologule na živote a činnosti Svetového luteránskeho zväzu.
Bol tiež veľkým ekumenikom. "Appelova vynaliezavosť a duchaprítomnosť bola kľúčovou pre položenie základov spolupráce Svetového luteránskeho zväzu s Rímsko-katolíckou cirkvou počas a bezprostredne po 2. Vatikánskom koncile.", povedal Noko. Významným spôsobom podporoval takisto dialóg medzi evanjelikmi a reformovanými, ktorý viedol v roku 1973 k podpisu Leuenbergskej konkordie.
Reverend André Appel napísal v jednom zo svojich posledných článkov, uverejnenom pri príležitosti 60. výročia Svetového Luteránskeho zväzu v marci tohto roku: "Keď sa pozerám späť ... môžem len ďakovať Bohu, že ma použil v procese utvárania dnešnej podoby spoločenstva, aby mohli zaznieť hlasy menšinových cirkví. Výzva na ekumenickej scéne sa v podstate nezmenila, súčasní vodcovia cirkví však musia mať veľkú dávku čestnosti, úprimnosti a pokory. Potrebujeme tiež viac odvahy a viery, aby sme dokázali prekonať množstvo bariér na ceste k jednote."
Reverend Appel zastával počas svojho života i mnohé ďalšie významné pozície. V rokoch 1957-1964 bol generálnym tajomníkom Francúzskej federácie protestantských cirkví. Po ukončení svojej funkcie v Svetovom luteránskom zväze, bol zvolený za prezidenta Konferencie Európskych cirkví. Túto pozíciu zastával v rokoch 1974-1986. V tom období bol zároveň prezidentom Alsassko-Lorrainskej luteránskej cirkvi.
Pohreb Reverenda Dr. Andrého Appela sa uskutoční v piatok 9.novembra 2007 o 14:30 v evanjelickom kostole Sv. Matúša v Štrasburgu.
http://cs.christiantoday.com
 
► Vatikán, 9. listopadu  2007 (RaVat). Ruský pravoslavný biskup Innokentij se účastnil generální audience u papeže.
Ruský pravoslavný biskup Innokentij, který se účastnil generální audience na svatopetrském náměstí, předal při té příležitosti Benediktovi XVI. francouzský překlad knihy o sociální nauce ruské Církve, která vychází v těchto dnech ve francouzském katolickém nakladatelství.
Kniha nese název „Základy sociálního učení“ a ruská pravoslavná církev zde prostřednictvím kompetentních hlasů svých biskupů zaujímá postoj k nejrůznějším politickým, ekonomickým a sociálním otázkám současnosti, zaobírá se pojetím vztahů mezi státem a církví, národem, prací, vlastnictvím. Mezinárodními vztahy, etikou rodiny, právy člověka, zdravím, bioetikou, kulturou, sdělovacími prostředky, relacemi mezi vědou a vírou, ekologií, globalizací apod.
Webové stránky ruské pravoslavné církve (www.egliserusse.eu ) uvádějí, že „papež, požádal biskupa Innokentije, aby vyřídil jeho pozdravy patriarchovy Alexijovi II.“ a o zmíněné knize řekl, že publikace jejího francouzského překladu významně přispěje ke společnému hlásání víry a společnému svědectví evangelním hodnotám ze strany katolíků a pravoslavných. Tuto knihu bude Ruská pravoslavná církev prezentovat 12.listopadu v Paříži v Centre Sevres.
www.christnet.cz
 
► Praha, 15. listopadu  2007 (christnet). Ekumenická akademie Praha pořádá studijní den Církve a globální spravedlnost.
V rámci projektu Pražská škola alternativ pořádá Ekumenická akademie dne 30. listopadu v prostorách Evnagelické teologické fakulty UK v Praze studijní den na téma Církve a globální spravedlnost. Jaká je role církví při úsilí o globální spravedlnost? Přední odborníci z katolického a protestantského prostředí představí dva koncepty globální solidarity, informují Britské listy.
Před 40 lety, podepsal papež Pavel VI. encykliku Populorum Progressio -Pokrok národů, představující chartu usilující o integrální rozvoj člověka a solidární rozvoj lidstva ve světě svobody, kde se všichni lidé stanou tvůrci svého osudu. Hlavním redaktorem tohoto textu byl francouzský teolog Père Lebret.
Isabelle Duquesne, ředitelka pařížského Centre Lebret/Devolpment et Civilisations, bude srovnávat myšlenky encykliky s rozvojovými výzvami dneška "AGAPE - Alternative globalization addressing peoples and earth” je název dokumentu, který shrnuje výsledky několikaletého procesu organizovaného Světovou radou církví a dalšími ekumenickými partnery a zaměřeného na otázky globalizace.
Dokument vyzývá církve, aby jednali společně za cílem proměny ekonomické nespravedlnosti, za vymýcení chudoby a nerovnosti, za spravedlnost v mezinárodních vztazích, za odpovědné úvěrování a bezpodmínečné odpouštění dluhů chudých zemí, za kontrolu a regulaci globálních finančních trhů. Tento dokument by měl inspirovat církve a ekumenickou rodinu k tomu, aby se zabývaly otázkami ekonomické nespravedlnosti, která je hlavní výzvou dnešní doby, říká Rogate Mshana, programový ředitel Světové rady církví, který v Praze dokument představí, uvádí Britské listy.
www.christnet.cz
 
► 15. listopadu 2007 (čtk - copyright). Katolická a ortodoxní církev se poprvé shodly na postavení papeže. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/katolicka-a-ortodoxni-cirkev-se-poprve-shodly-na-postaveni-papeze/9380.htm
 
► 19. listopadu 2007 (christnet). Arcibiskup Sambi obvinil Izrael z odpovědnosti za zhoršení vztahů.
Arcibiskup Pietro Sambi, bývalý vatikánský velvyslanec v Izraeli a současný velvyslanec v USA, obvinil Izrael ze odpovědnosti za významné zhoršení vzájemných vatikánsko-izraelských vztahů. V rozhovoru pro katolický web Terra Santa Sambi, Izrael obvinil z nedodržování slibů, týkajících se církevní půdy a daňových zvýhodnění, jakož i z uvalení cestovních restrikcí na arabské duchovní v Judeji a Samaří.
Arcibiskup obvinil Izrael z „absence politické vůle“ k řešení problémů církve, když uvedl, že byly dosaženy dohody, ale nikdy nebyly předloženy ke schválení Knessetu. Vatikán k věci uvedl, že Sambiho rozhovor „odráží jeho názory a osobní zkušenost“, a vyjádřil naději na „rychlé dokončení důležitých jednání“.
Mluvčí izraelského ministerstva zahraničí Mark Regev potvrdil izraelský zájem o dobré vztahy s Vatikánem a dodal, že obě strany společně pracují na vyřešení sporných otázek,informuje eretz.cz 
www.christnet.cz
 
 
► Bratislava, 2. prosince  2007 (kbs). Stretla sa Rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
Dňa 29. novembra zasadala Rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Členovia Rady sa zaoberali priebehom ekumenických večerov 2007/2008 a aktuálnymi informáciami z ekumenického diania.
Na treťom ekumenickom večeri 5. novembra 2007 uviedol do témy Ježišovo poslanie pre svet Ján Grešo. Najbližší ekumenický večer sa uskutoční v Quo Vadis 3. decembra 2007 s témou Ježišova moc nad svetom (Jn 16,33; Jn 17,2; Mt 28,18), oslovený bol protojerej Jozef Haverčák z pravoslávnej cirkvi.
Ďalší ekumenický večer je pripravovaný 7. januára 2008 na tému Ježišova sila v nás, pozvaný bol zástupca Cirkvi bratskej kazateľ Daniel Pastirčák. V rámci prednášok v Quo Vadis je plánovaná 14. januára 2008 obrazová prezentácia s myšlienkami z 3. Európskeho ekumenického zhromaždenia, slovo bude mať E. Klepáčová, ktorá sa na stretnutí zúčastnila ako delegát. V rámci správ z Taizé na stretnutí odznelo niekoľko informácií.
Tridsiate Európske Taizé stretnutie Púť dôvery na zemi sa tento rok uskutoční v švajčiarskej Ženeve v dňoch od 27. decembra 2007 do 1. januára 2008. Budúce stretnutie Rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy sa uskutoční začiatkom januára 2008.

http://cs.christiantoday.com

Přejato od ERC.Kateřina Děkanovská publikováno: 05.12.2007 04:30 zobrazeno: 3577x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus