WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Vánocích

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! (Žalm 128, 1)

První čtení: Izajáš 61, 10 - 62, 3 

Tužby:

2. Abychom ve svých rodinách Boží lásku předávali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v církvi náš duchovní domov nacházeli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, jako jsi ochraňoval život dítěte Ježíše, chraň i nás a všechny potřebné, neboť na vlastní síly se nemůžeme spoléhat. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Galatským 4, 4-7 

Evangelium: Lukáš 2, 22-40 

Verše k obětování: Žalm 31, 15-16

Verše k požehnání: Lukáš 2, 30-32

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, tvůj milovaný Syn sdílel v Nazaretu život lidské rodiny. Pomoz nám, ať v církvi žijeme jako jedna rodina tvých dětí, sjednoceni společnou vírou! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 212, 218, 223, 318, 210Klára Břeňová publikováno: 23.12.2020 11:59 zobrazeno: 756x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus