WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na počátku nového roku 2021

Věčný Bože, náš milující a soucitný Otče,

slyš náš hlas a naše prosby, když se k tobě obracíme na začátku nového roku. Ty, který se svým Synem a všeoživujícím Duchem nepodléháš času, jsi vstoupil do našeho času v člověku Ježíši Kristu, abys nám v něm ukázal a otevřel všem cestu k věčnosti a pravému životu (J 1,6). Tebe, jenž pronikáš vším, a jenž tě neobsáhne žádný prostor, chválíme a oslavujeme, že jsi jako věčné vtělené Slovo přišel za námi na naši zemi, aby ses pro nás stal trvale blízkým bratrem, pomocníkem a Spasitelem.

Přidal jsi k našemu životu další rok, který se nedávno uzavřel, a otevřel jsi před námi rok nový. Také jsi přidal rok života naší církvi, která je součástí tvého putujícího lidu víry. Prožívali jsme minulý rok jako rok jubilejní. Děkujeme ti za to, co se podařilo uskutečnit z našich záměrů a plánů, za akce a projekty, které přispěly k uvědomění si, že jako církev patříme tobě, svému Pánu, a že patříme společnou vírou k sobě navzájem, ale jsme i součástí tvé světové ekumenické rodiny a máme společný úkol o tobě svědčit v našem světě a v naší společnosti.

Uvědomili jsme si však, že naše plány a představy nejsou rozhodující, neboť jsou nepředvídatelné situace a mnohé naše plány se rozplynou a neuskuteční. Děkujeme ti za toto poznání a prosíme, abys nás i přes naše zklamání a nejistotu naučil více spoléhat na tebe a důvěřovat ti, že máš s námi záměry jiné a zamýšlíš pro nás něco důležitějšího a hodnotnějšího, než o co jsme se ve svých lidských představách snažili a o co jsme usilovali.

Předkládáme ti, Bože, náš nemocný svět, který hledá cesty k uzdravení a k ochraně zdraví a životů. Myslíme na ty, jejichž pozemská cesta byla uzavřena, aby po všech životních zápasech a zkouškách dosáhli věčný pokoj a mír u tebe.

Prosíme za tvoji ochranu před zlem a klamem, za pomoc v nesnázích a posilu ve všech zkouškách, kterými procházíme jako jednotlivci i jako společnost.

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce (Ž 90,12).

Ty, který jsi byl na počátku všeho, a který budeš i na konci a dovršení všeho, buď s námi v tomto tebou darovaném čase, nes nás a zachovej ve své lásce, dobrý a jediný Pastýři, ukazuj nám svou cestu, provázej nás svým požehnáním, obnovuj svým Duchem tvůj lid, aby tě mohl trvale chválit a oslavovat.

Vždyť tobě jedinému náleží chvála, úcta a království Otci, Synu i Duchu svatému nyní, stále i po věky věků. Amen.

 

Leden 2021Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 06.01.2021 09:53 zobrazeno: 255x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus