WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po Zjevení - Křtu Páně

Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. (Galatským 3, 27)

První čtení: Genesis 1, 1-5 

Tužby:

2. Abychom radostně přicházeli k prameni vody živé, tryskající do života věčného, modleme se k Hospodinu.

3. Aby všem lidem, kteří trpí hladem a žízní, účinné pomoci se dostávalo, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Bože všemohoucí, Otče světla a Dárce dobra, tvůj Duch se vznášel nad vodami při stvoření světa i nad vodami Jordánu. Ponoř nás ve svou milost a svým Duchem nás přetvoř, abychom následovali tvého Syna! Prosíme tě, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Skutky 19, 1-7

Evangelium: Marek 1, 4-11

Verš k obětování: Žalm 89, 21

Verš k požehnání: Marek 1, 11 

Modlitba k požehnání: Bože všemohoucí, tys otevřel nebesa a při křtu svého milovaného Syna jsi zjevil sebe sama jako Otce. Prosíme tě, mocí svého Ducha dovrš dílo našeho znovuzrození, které se naším křtem započalo! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 5, 60, 155, 170, 335Klára Břeňová publikováno: 06.01.2021 01:53 zobrazeno: 293x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus