WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za Církev československou husitskou v čase 101. výročí

U proroka Jeremjáše slyšíme zaslíbení: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem“ (Jr 31,33).

Bože věčný a náš milosrdný Otče, k tobě se modlíme za Církev československou husitskou.

Ať jsme církví tvého Slova, které rádi a ochotně slyšíme, s úctou a vděčností přijímáme a naplňujeme pravou zbožností bez pokrytectví a farizejství s účinnou láskou, soucitem a milosrdenstvím.

Ty jsi naším milosrdným a milujícím Otcem a požaduješ a očekáváš, abychom i my byli navzájem k sobě milosrdní a laskaví. Vždyť ty nežádáš oběti, ale poznání tebe a milosrdenství (Oz 6,6).

Předkládáme ti svoji nevěru, pochybovačnost a malomyslnost a prosíme tě, abys posílil naši víru tak, aby se projevovala zřetelněji v našem životě i v životě našich náboženských obcí.

Předkládáme ti vše, kdy svým jednáním narušujeme řád tvé lásky a čím přispíváme k nedorozumění a odcizení, a prosíme tě, abys nás přiváděl svým Duchem k vzájemnému porozumění, soudržnosti a jednotě v Kristu.

Bože, vyznáváme, že jsme tvá církev, tvůj lid, tvé dílo (Ef 2,10) a že bez tebe nemůžeme nic činit (J 15,5). Současně je církev i naším lidským dílem, které máme konat ve spolupráci s tebou i společně s druhými.

Ty ses přiznal k dílu těch, kteří byli u zrodu Církve československé husitské před 101 lety. Ať se tvé dobré dílo projevuje na tvých služebnících i dnes. Ať nás provází tvá milost, milosrdenství a vlídnost i v budoucím čase. Žehnej své církvi, chraň ji před zlem a otvírej skrze ni mnohým přístup ke svému věčnému království.

Tobě Otče, Synu a Duchu svatý náleží dík, vděčnost, úcta a stálá chvála. Amen.

 

Leden L. P. 2021  Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 11.01.2021 10:33 zobrazeno: 231x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus