WebArchiv - archiv českého webu

Modlitby k 52. výročí smrti Jana Palacha

Věčný Bože,

přicházíme k tobě, jenž jsi náš milující a milosrdný Otec!

Před tebou doznáváme, že jsme se proviňovali proti řádu tvé lásky.

Nehledali jsme vždy tvoji pravdu, nezastávali jsme právo a spravedlnost a nejednali vůči druhým milosrdně.

Odpusť nám, prosíme, a navracej nás znovu k sobě. Obnovuj nás ve svém Synu, Ježíši Kristu, a veď nás po cestě života k plnosti tvého království. Amen.

 

Věčný Bože,

před tvojí tváří si dnes připomínáme dějinnou chvíli a událost před 52 lety, která zasáhla srdce a svědomí mnohých. Myslíme na Jana Palacha, který se dobrovolně zřekl svého vlastního života a přinesl oběť v čase nesvobody, aby mnozí mohli žít svobodněji a důstojněji.

Myslíme na studenty a mladou generaci, aby hledali a usilovali o hodnoty, kterými lidský život získává svůj skutečný smysl.

Dej nám pravou lásku k vlasti a vzbuzuj v nás soucit a solidaritu s druhými, neboť jsi všechny lidi stvořil ke svému obrazu (Gn 1,26-27). 

Bože, ty jsi spásou spravedlivých a záštitou v čas soužení jim býváš (Ž 37,39).

Myslíme na mnohá místa v naší zemi, kde lidé usilují o svobodu a důstojnější život, a kde se projevuje svévolná moc a násilí.

Bože, ty vyslýcháš tužby pokorných a posiluješ jejich srdce. Zjednáváš právo zdeptanému, aby už na zemi nevzbuzoval člověk strach (Ž 10,17-18).

Odevzdáváme ti své modlitby a spojujeme se v modlitbě Ježíše, který za nás přinesl nejvyšší oběť své lásky, aby nám otevřel cestu ke tvému království spravedlnosti, dobra a pokoje.

Otče náš…

 

Leden 2021           Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 18.01.2021 09:00 zobrazeno: 240x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus