WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po Zjevení

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost.

                                                                                                                                                (Žalm 98, 1.2)


První čtení (varianta I): Jonáš 3, 1-5.10

První čtení (varianta II): Jeremjáš 3, 21 - 4, 2

Tužby pro dobu po Zjevení:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, z pouhé milosti nás povoláváš a přijímáš naši službu. Svým Duchem nás posiluj, abychom zůstali věrni tvému povolání! Prosíme tě, Bože, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení (varianta I): 1. Korintským 7, 29-31

Druhé čtení (varianta II): 1. Korintským 7, 17-23

Evangelium: Marek 1, 14-20

Verš k obětování: Žalm 130, 7

Verše k požehnání: Marek 1, 17-18

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, svým Slovem a svátostmi nás osvěcuj, ať se i v temnotách držíme pravého světla – tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 97, 9, 71, 186, 312Klára Břeňová publikováno: 20.01.2021 11:05 zobrazeno: 241x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus