WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy-správce církve – říjen až prosinec 2020 /v nouzovém stavu v čase pandemie/

1. 10. 2020 Zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě UK –  zrušeno

1. 10. 2020 Den otevřených dveří Základní školy Mistra Jana Husa v Rakovníku a beseda společně s bratrem biskupem doc. Davidem Tonzarem

2. 10. 2020 Slovo k výstavě o architektuře sborů CČSH v Husově sboru v Praze 6 –  Dejvicích

3. 10. 2020 Diecézní den v Olomouci s besedou s kandidáty na službu patriarchy – zrušeno

3. 10. 2020 Bohoslužba u příležitosti 100. výročí Evangelické církve metodistické – zrušeno

6. 10. 2020 Setkání koordinačního týmu k 100. výročí CČSH

7. 10. 2020 Studentská bohoslužba k zahájení akademického roku na HTF UK s udělením svátosti biřmování v Praze 10 – Vinohradech

8. 10. 2020 Památný den sokolstva – pietní akt k uctění památky sokolských obětí v boji za naši svobodu a demokracii – zrušeno (pro omezenou účast)

9. 10. 2020 Biskupská rada – zrušeno

10. 10. 2020 Ústřední rada – zrušeno (hlasování per rollam)                                                            

12. 10. 2020 Pobožnost a slovo ke spolupracovníkům v ústředí církve

13. 10. 2020 Výjezdní zasedání Řídícího výboru ERC – zrušeno

13. 10. 2020 Jednání ŘV ERC online

14. 10. 2020 Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století – konference a beseda představitelů církví k tématu bitvy na Bílé hoře – zrušeno

15. 10. 2020 Přednáška ThDr. J. Hrdličky k 100. výročí CČSH na téma „Vzdělávání bohoslovců od nacistické okupace do r. 1990“ – zrušeno

18. 10. 2020 Bohoslužba ve sboru CČSH ve Slaném – zrušeno

19. 10. 2020 Setkání k výročí Jana Žižky v Praze 8 – Karlíně – zrušeno

23. 10. 2020 Slavnostní vyslání hlavního kaplana Vězeňské služby – zrušeno (pro omezenou účast)

24. 10. 2020 Zvláštní zasedání sněmu k volbě patriarchy CČSH – odloženo 

25. 10. 2020 Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele Jana Amose Komenského v Brně – zrušeno

28. 10. 2020 Pietní akt na Vítkově probíhal v omezeném rozsahu (individuálně) společně s panem kardinálem Dominikem Dukou

28. 10. 2020 Modlitba za domov – přenos s účastí představitelů církví – zrušeno

                   Bohoslužbu zajišťovala rodina bratra faráře Davida Frýdla

1. 11. 2020 Společný hlas – videokonference k událostem ve Francii

2. 11. 2020 Pobožnost a porada úřadu k Památce zesnulých

8. 11. 2020 Ekumenické nešpory u mohyly k připomenutí 400. výročí bitvy na Bílé hoře a odhalení Kříže smíření v Aleji Českých exulantů. Průvod s modlitebními zastaveními. Položení svící u hrobu padlých vojáků v areálu Panny Marie Vítězné.

10. 11. 2020 Slavnostní shromáždění ke Dni vojenských veteránů bez účasti veřejnosti v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 - Starém Městě

13. 11. 2020 Ústřední rada – zrušeno (hlasování per rollam)

13. 11. 2020 Biskupská rada – zrušeno

14. 11. 2020 Církevní zastupitelstvo – zrušeno (hlasování per rollam)                          

16. 11. 2020 Bohoslužba slova k 17. listopadu v ústředí církve

17. 11. 2020 Položení květiny (individuálně) u Hlávkovy koleje a na Národní třídě

17. 11. 2020 Slavnost světla v Hradci Králové – zrušeno

19. – 20. 11. Konference na HTF UK „Výzvy 21. století pro CČSH“ – přeložena na rok 2021

23. 11. 2020 Teologické fórum k výročí J. A. Komenského online

24. 11. 2020 Valné shromáždění ERC online

25. 11. 2020 Sázení stromků ve Škodějově v ovocném sadě v rámci ekologicko-výchovného projektu

26. 11. 2020 Převzetí látkových roušek zhotovených pro CČSH společností Benevita

29. 11. 2020 Účast na bohoslužbě na 1. adventní neděli v kostele sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě

30. 11. 2020 Adventní bohoslužba v ústředí církve

6. 12. 2020 Adventní bohoslužba v Náboženské obci Praha 6 – Dejvice

7. 12. 2020 Porada týmu ke 100. výročí CČSH

9. 12. 2020 Vědecká rada HTF UK – zrušeno (hlasování per rollam)

11. 12. 2020 Biskupská rada ve středisku „Zahrada“ na Lipové v Brně s natáčením poselství biskupů CČSH k Vánocům

12. 12. 2020 Ústřední rada – zrušeno (hlasování per rollam)   

14. 12. 2020 Jednání s ředitelkou Husitské diakonie

16. – 18. 12. 2020 Dovolená

18. 12. 2020 Předvánoční večer v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích – zrušeno

19. 12. 2020 Bohoslužba v domě seniorů Horizont v Praze – Suchdole – zrušeno

20. 12. 2020 Adventní bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v náboženské obci Praha 2 – Nové Město

20. 12. 2020 Procházka po Olšanských hřbitovech s výkladem JUDr. Miroslava Houšky o náhrobcích významných osobností české minulosti

21. – 23. 12. 2020 Dovolená

25. 12. 2020 Kázání při bohoslužbě v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích s výstavou betlémů, vánoční hudbou a se vzpomenutím na evangelického faráře, básníka a hudebníka Svatopluka Karáska

28. – 31. 12. 2020 Dovolená

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 23.01.2021 06:37 zobrazeno: 356x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus