WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle po Zjevení

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka.

(Žalm 113, 5-7)

 

První čtení: Deuteronomium 18, 15-20

Tužby pro dobu po Zjevení:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, celý vesmír prostupuješ svou přítomností a zjevuješ, že tvůj Syn je Spasitel světa. Prosíme tě, zahoj rány, které působíme tvému stvoření! Osviť nás,

Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 8, 1b-13

Evangelium: Marek 1, 21-28

Verš k obětování: Žalm 111, 10

Verše k požehnání: Žalm 31, 17-18

Modlitba k požehnání: 

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nám ve svaté večeři zjednáváš přístup k tajemství tvé lásky. Proměň naše životy, ať vydávají svědectví, že ani v dnešním světě nepřestáváš konat zázraky! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 11, 75, 95, 173, 177Josefína Hudcová publikováno: 25.01.2021 10:36 zobrazeno: 343x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus