WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po Zjevení

Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. (Žalm 95,1)

První čtení: Izajáš 40,21-31

Tužby pro dobu po Zjevení:

2. Abychom Pána Ježíše slovy vyznávali i životem následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Božímu slovu pozorně naslouchali a ve skutek je uváděli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. :

Písem Panovníku Hospodine, ty dáváš slabým sílu a nemocným uzdravení. Učiň z nás posly své lásky a pokoje, aby se evangelium rozšířilo do všech končin země! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 9,16-23

Evangelium: Marek 1,29-39

Verš k obětování: Žalm 142,6

Verše k požehnání: Lukáš 6,18-19

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, v tobě nalézáme pokoj nad každé pomyšlení! Nás všechny, kdo jsme se podíleli na dnešní svátostné hostině chleba a kalicha, učiň nástroji svého pokoje ve světě. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 6, 51, 78, 85, 102, 289Josefína Hudcová publikováno: 03.02.2021 12:46 zobrazeno: 294x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus