WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba v Chotěboři při vzpomenutí na husitské bojovníky v roce 1421

Věčný Bože, spravedlivý a milosrdný, ty jsi dal světu svůj řád a vložil do lidských srdcí svůj zákon lásky, abychom se jím řídili.

Setkáváme se v místech, kde v únoru v roce 1421 došlo k tragickým bolestným událostem.   

Myslíme na oběti lidského násilí v čase středověkých husitských válek.

Do modliteb zahrnujeme všechny ty, kteří byli vydáni na smrt kvůli své víře a svému náboženskému přesvědčení.

Jmenovitě myslíme na Mistra Jana Husa a Mistra Jeronýma Pražského a také na husitské bojovníky, kteří zahynuli před 600 lety v Chotěboři a na dalších místech naší země.

Připomínáme vojáky padlé v boji i popravené následkem nedodržení slibu velitelů.

Kéž Kristova spravedlnost je nadějí pro všechny, kteří zakusili nespravedlnost, pronásledování a odešli z tohoto světa násilnou smrtí. 

Prosíme tě, Bože, za mír a smíření a za překonávání nenávisti a projevů zla kdekoli ve světě i dnes. Ať dokážeme dodržovat daná slova a dohody. Chraň nás před úkladným a nečestným jednáním. A dej nám schopnost v následování tvého Syna Ježíše prokazovat milosrdenství a dobro všem.

Amen.

Únor L. P. 2021Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 06.02.2021 09:30 zobrazeno: 896x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus