WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle postní

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti.                                                                                                                      (Žalm 91, 15-16)

 

První čtení: Genesis 9, 8-17

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, z vod potopy jsi zachránil vyvoleného Noema. Svého Syna jsi uchránil před hříchem, když byl pokoušen na poušti. Obnov v nás milost, kterou jsi do nás vložil křtem. Ať tvoji andělé zůstávají s námi, aby síly zla nad námi nemělyžádnou moc! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Petrův 3, 18-22

Evangelium: Marek 1, 9-15

Verš k obětování: Žalm 91, 2

Verše k požehnání: Žalm 91, 11-12

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, chlebem a kalichem vína, které jsme právě přijali, posiluješ naši víru. Veď nás, ať následujeme tvého Syna, který má slova věčného života! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 82, 235, 236, 179Klára Břeňová publikováno: 19.02.2021 03:06 zobrazeno: 178x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus