WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav k Noci kostelů 2021

Vážení organizátoři a pracovníci, vážení poutníci, účastníci a zájemci o tuto akci „Noc kostelů“, která má již mnohaletou dobrou tradici a ekumenické rozšíření.

Připojujeme se každoročně k této akci i v Církvi československé husitské a otevíráme své chrámy, sbory a modlitebny v nočním čase.

Heslo roku 2021 je ze Žalmu 104., kde se hovoří o noci a tmě v přirozeném řádu Božího stvoření, v němž žijeme. „Přivádíš tmu a noc se snese…“ (Ž 104,20).

Noc je chvílí odpočinku, spánku a načerpávání nové síly pro činnosti člověka. Noc kostelů je však časem aktivit a příležitostí k načerpávání nového poznání staveb, které jsou součástí naší kultury.

 

  • Kostel je viditelnou pamětí našich měst a krajiny.
  • Kostel je místem, které lidem v časech nepohody vždy poskytovalo duchovní zázemí.
  • Kostel je místem setkávání věřících lidí a současně těch, kteří tvořivě rozvíjejí i různé umělecké aktivity.

 

Příprava programu na letošní Noc kostelů se uskutečňuje ve více variantách s ohledem na těžko odhadnutelnou situaci.

Společně s dalšími představiteli církví a veřejného života rád přijímám záštitu nad touto akcí a děkuji právě vzhledem k obtížnosti podmínek všem aktivně zapojeným do této akce.

S přáním Boží přízně a posily

za Církev československou husitskou

 

Tomáš Butta

patriarcha-správce církve

 

V předvelikonočním čase L. P. 2021Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 09.03.2021 07:56 zobrazeno: 341x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus