WebArchiv - archiv českého webu

Slovo poděkování při rozloučení s bratrem Zdeňkem Svobodou

Vážené sestry a vážení bratři,

posílám své slovo poděkování Bohu za bohatý život a dobré dílo bratra faráře a básníka Zdeňka Svobody. Zúčastnil jsem se jeho 90. narozenin, které byly uspořádány v evangelickém sboru ve Zlíně, kde se pravidelně setkává také naše církev. Tehdy jsem se potěšil jak bohatým programem z jeho tvorby, tak i jeho moudrým projevem a přívětivým úsměvem.

Bratra Zdeňka Svobody jsem si vždy velice vážil. V pravém slova smyslu byl zárukou „vysoké úrovně“, aniž by se povyšoval nad ostatní.

Projevoval se kvalitou myšlenek, slov i životních postojů.

V těchto dnech jsem obdržel zpěvník z roku 1968, kde jsou také písně od bratra Zdeňka Svobody. Je tam i píseň s názvem „Nejkrásnější země“. Zpívá se v ní: „Znám jednu zemi, nejkrásnější mezi všemi, znám zemi zaslíbenou,

a o té zemi, často, často zdává se mi, tam chci žít věčně s Tebou.“

„Nejkrásnější země“, to není jen básnická nadsázka, ale skutečnost nadějeplného pohledu víry. Biblická zaslíbená země, jako dar Boží milosti a lásky, přesahuje náš čas a prostor.

V Žalmu 37. slyšíme: „Kdo naději skládají v Hospodina, obdrží zemi“ (Ž 37,9).

Bratr Zdeněk měl naději svého srdce v Hospodinu. I pro něho tak platí zaslíbení o novém nebi a nové zemi (Zj 21,1). Tam bude v plnosti zakoušena spravedlnost, pokoj, ale i krása, kterou tak citlivě dokázal vnímat náš bratr Zdeněk.   

 

Ke dni 27. února L. P. 2021               Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 09.03.2021 08:06 zobrazeno: 262x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus