WebArchiv - archiv českého webu

2. zasedání

Praha 9. 9. 2001

Hospodine, náš Bože, buď požehnáno tvé jméno na věky.
Předkládáme ti v čase sněmu své modlitby s důvěrou, že jsi v Kristu s námi, jak jsi své církvi zaslíbil.

„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20).
Modlíme se za celý tebou stvořený svět a za všechny lidi.
Prosíme za církev Kristovu a za svou husitskou církev, která je její součástí.
Dej, abychom se ani po všech svých selháních nevzdávali poslání, jež jsme od tebe přijali.
Dej nám sílu k tomu, abychom překonávali svou duchovní ochablost a pracovní útlum; ať nečekáme

příhodnějších časů. Ujmi se naší církve a získávej jí služebníky vidoucí, ochotné a věrné.
Prosíme za patriarchu, za biskupy, duchovní a jáhny, za kazatele
a členy rad starších a jejich rodiny; dej, aby služba tobě zaujímala v našem životě přední místo

a abychom pro ni ochotně přinášeli i oběti.
Opatřuj naši církev zbožnými, věrnými a horlivými kněžími
a vyhledávej pro ni další bohoslovce.
Modlíme se za ty, kteří byli pokřtěni, aby se neztráceli, ale vděčně přijímali tvou láskyplnou péči

a přispívali do společenství své náboženské obce. Prosíme o další křtěnce.
Prosíme za své náboženské obce a úřady, ať v nich nemají místo pomluvy; aby mezi námi nebyl nikdo

znevažován – ať mladý či starší, učený nebo prostý, přední či nenápadný.
Ať nikdo neškodí církvi projevy lehkomyslnosti a pohrdání.
Dej, abychom jako posluchači Božího slova osvědčovali svou víru, poslušnost a lásku
ve sboru, doma a všude tam, kde vedeme svůj každodenní život.
„Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni!“

Amen.Helena Bastlová publikováno: 11.12.2007 05:30 zobrazeno: 4013x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus