WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u pomníku T. G. Masaryka před dejvickým vlakovým nádražím

Bože, který jsi Pánem nad celým světem i veškerým časem!

K tobě se obracíme s vděčným díkem i s prosbami.

Děkujeme ti za život, dílo a odkaz našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Ty jsi ho ve své prozřetelnosti vedl, formoval od jeho narození a byl mu pomocí a silou ve všech zkouškách a bojích až do posledních chvil prožitých na této zemi, až do chvíle, kdy byl odvolán z této časnosti do tvého věčného domova.

Myslíme na něho v těchto místech, kde se pohyboval, která osobně znal. Odtud ze zdejšího dejvického nádraží v blízkosti Hradčan vyjížděl z Prahy směrem do křivoklátských lesů a do Lán.

On zanechal svým myšlením, úsilím o pravdivost a vytrvalou prací dobrou stopu v našich dějinách. Jeho památka měla být přesto vymazána z paměti lidí a zapomenuta.

Děkujeme ti, že se tak nestalo a že jeho osobnost je připomínána a z jeho díla můžeme čerpat mnohé myšlenky i pro současnost.

On poznával ve tvém Synu Ježíšovi vlídnou a laskavou tvář pravé lidskosti.

On slyšel z Písma Ježíšův hlas a snažil se řídit jeho přikázáním lásky působící blaho a soulad mezi lidmi. Prosíme, aby se v lidech projevovala více vzájemná úcta, pravá láska k vlasti a láska k tobě, náš věčný Bože. 

Ty jsi v minulých dobách provedl náš národ – i národy Evropy a světa – mnohými těžkými zkouškami.

Věříme, že nás provedeš i dobou nebezpečné nemoci.

Prosíme za zdraví, ochranu před zlem a posilu k dobrému smýšlení i jednání.

Bože, tobě náleží vláda, moc i sláva nyní i po všechny věky. Amen. 

 

Březen 2021          Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 09.03.2021 08:10 zobrazeno: 218x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus