WebArchiv - archiv českého webu

3. zasedání

19. října 2002

Hospodine, svatý Bože a milosrdný náš Otče,
děkujeme ti za to, že jsi nás dnes takto shromáždil před svou tvář
a že nás svoláváš jako svůj zvláštní lid
- církev Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána.
On je tvůj pravý obraz, Prvorozený všeho stvoření, Alfa i Omega.
On je hlavou jediné církve, nebeské i pozemské.
Tvé jméno buď pochváleno.
Pane Ježíši Kriste,
odpusť nám naše lidská selhání a rozdělení církve v minulosti i přítomnosti.

Nejednota, neláska a nevraživost jsou známkou naší nedospělosti a hříšnosti.
Ty chceš, aby tvoji učedníci žili v jednotě,
tak jako ty jsi v jednotě se svým Otcem.
Za nás všechny jsi trpěl a přinesl nejvyšší oběť smíření.
Prosíme, veď svou církev k opravdové jednotě v řádu své lásky.
Veď k porozumění, smíření a k životu ve spravedlnosti všechny lidi
v naší vlasti, v zemích Evropy a na celé tebou stvořené Zemi.
Prosíme tě, Bože, za blízkost tvého svatého Ducha,
ať se stane obnovující mocí a silou v husitské církvi,
aby v přítomné době naše svědectví evangelia bylo účinné.
Ať nás vede tvůj Duch k životu ve tvých řádech.

Dej, ať nepodlehneme falešným naukám, které odvádějí od Krista,
ale setrváváme ve tvém Slově.
Dej, ať shromáždění sněmu je vedeno a požehnáno tvou přítomností.
Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému po věky věků.

Amen.Helena Bastlová publikováno: 11.12.2007 05:34 zobrazeno: 3845x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus