WebArchiv - archiv českého webu

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Aleluja. (Žalm 118, 28-29)

První čtení: Skutky 10, 34-43

Tužby velikonoční (I):

2. Abychom ze vzkříšení Kristova v církvi se radovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom Slovu života všichni se v srdcích otevřeli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nemusíme Ježíše hledat mezi mrtvými, neboť on je živ a stal se Pánem života. Učiň si z nás nové stvoření a pomoz nám růst k plnosti

života věčného! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 1-11

Evangelium: Jan 20, 1-18

Alternativním evangelijním čtení: Marek 16, 1-8 (viz formulář Bílé soboty – vigilie Hodu Božího velikonočního).

Verše k obětování: Žalm 139, 1-2

Verše k požehnání: 1. Korintským 5, 7-8

Modlitba k požehnání: Nebeský Otče, Pane a Dárce života, přiveď nás do slávy vzkříšení, kterou jsi zaslíbil těm, kdo v srdci věří a ústy vyznávají, že tvůj Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Jemu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 250, 252, 257, 331Josefína Hudcová publikováno: 31.03.2021 08:48 zobrazeno: 203x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus