WebArchiv - archiv českého webu

Bohoslužba ke Dni Země ve Škodějově

12.04.2021

22. dubna 2021 od 17 hodin se uskuteční bohoslužba ke Dni Země ve Škodějově v přírodním areálu dr. Karla Farského.

K roku 2020 – 100. výročí CČSH a 140. výročí od narození prvního patriarchy dr. Karla Farského se započalo s obnovou areálu rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově v Podkrkonoší.

V roce 2017 zde byla zbudována Lesní kaple dr. Karla Farského podle návrhu architekta Jiřího Geberta (V rodišti Farského vzniká nová lesní kaple. Český zápas 18/2017).

V roce 2020 byly na původně hospodářských pozemcích rodiny Farských dokončeny tři okruhy naučných stezek, které mají naučný i meditativní charakter.

První je věnována Karlu Farskému, druhá s názvem „Okna do duchovní krajiny“ je určena dětem a třetí stezka je ekologicko-výchovného charakteru (Rodiště dr. Karla Farského prochází obnovou. Český zápas 24/2020).

V místech, kde v blízkosti základů rodné chalupy dr. Karla Farského původně rostly ovocné stromy, byly na podzim roku 2020 v další etapě revitalizece areálu zasazeny stromy nové. Místo muselo být vybráno tak, aby nebylo ani příliš mokré, ale ani příliš suché. Ovocné stromy – jabloně – byly přivezeny ze Saska, kde byly tyto stromky, vhodné do podhorských podmínek, vypěstovány. Mladý stromek byl nejprve svými kořeny vložen a ponořen do vodní tůňky, aby nasál dostatečně vodu, která vyvěrá ze skály pod Lesní kaplí dr. Karla Farského. Pak byl po odborném zastřižení větviček paní zahradnicí vsazen do vyhloubené prohlubně v zemi. Nyní spící a odpočívající stromek projeví na jaře sílu nového života. V přírodním areálu ve Škodějově nacházíme rozmanité druhy stromů. Místo zde nalézá také nově zasazená borovice, která upomíná na „bratrskou borovici“ v roce Jana Amose Komenského.

Sázení stromů se účastnil bratr patriarcha-správce církve Tomáš Butta, koordinátor ekologicko-výchovného projektu Petr Číško a brigádníci.

 

P r o g r a m:

Zamyšlení o stromech v Bibli
Tomáš Butta – patriarcha-správce Církve československé husitské

Poděkování za dar vody
Pavel Pechanec – královéhradecký biskup CČSH

Poděkování za stromy a dary přírody
Tomáš Novák – studentský duchovní

Symbolické zalévání zasazených stromů
– jabloní ve Farského sadu a borovice Jana Amose Komenského

Individuální procházka naučnými stezkami

Ekologicko-výchovný projekt naučných stezek byl uskutečněn ve spolupráci a s podporou Libereckého kraje.

Přílohy:

pdfPozvánka s programem pdfPřírodní areál dr. Karla Farského ve Škodějově - fotografieOldřich Nováček publikováno: 12.04.2021 05:10 zobrazeno: 1136x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus