WebArchiv - archiv českého webu

Ž 104,1-2.10-14.16-24 Oslava Boha za jeho stvořitelské dílo

Sestry a bratři, milí přátelé,

žalm 104. je vděčnou oslavou Boha za jeho stvořitelské dílo. Mohli bychom jej také nazvat „biblickou ekologickou básní“. Při jeho četbě se před námi rozprostírá obraz starověkého světa s bohatostí nespoutané přírody. A přitom je vše propojeno v „jednotný dům“ se vzájemnou závislostí jednoho na druhém a současně vše je závislé na Bohu Stvořiteli, který je pramenem a zdrojem života všeho, co žije a existuje.

Tento žalm je velmi příhodný ke dni Země, který se každoročně připomíná v jarním čase po celém světě dne 22. dubna a který nás přivádí k uvědomění si naší propojenosti s přírodou – se Zemí, s rostlinami i ostatními tvory.

Žalm 104. souvisí s biblickou zprávou o stvoření, jak je zařazena na samém počátku Bible (Gn 1. kap.). Pustá a prázdná země byla postupně formována a naplňována životem. Bůh dává stvoření svůj řád. Chaos je řádem překonáván a je tak umožněn život v jeho bohatosti, přirozené odolnosti a přizpůsobivosti. Ale stvoření ve své porušenosti se znovu k chaosu přizpůsobuje a je jím neustále ohrožováno.

Řád, střídání, proměny jsou Božím záměrem. Střídají se roční období, kdy v každém z nich je příroda jiná. Střídá se den a noc. Noc patří zvířatům a les v noci ožívá a „hemží se zvěří“, jak slyšíme v žalmu (Ž 104,20).

Příroda nás lidi přesahuje. Byla zde dávno před tím, než se na zemi objevil člověk. Je tomu tak podle biblické zprávy o stvoření, ale i podle vědeckého pohledu, že příroda zde byla i bez člověk. Hory, skály, kameny dokládají svět dávných dob, měřený jiným časem, než je náš krátký lidský život. Také mohutné stromy mají svůj vlastní čas a rostou pomaleji. Život některých letitých stromů se počítá na staletí. V žalmu se hovoří o trávě, rostlinách a stromech, které zemi dodávají svěží zelenou barvu, příjemnou našim očím. Ze stromů jsou jmenovány cypřiše (Ž 104,17) a cedry, které jsou nazvány jako „Hospodinovy stromy“ (Ž 104,16). Je tomu tak zřejmě proto, že z cedrového dřeva byly zhotovovány části Hospodinova chrámu v Jeruzalémě (1 Kr 6,9-10.18). Cedrové dřevo se ve starověku používalo i pro další účely. Dnes se používá například pro hudební nástroje. Hraji na kytaru, která je z cedrového dřeva.

V žalmu se hovoří se zvláštní pozorností o daru vody, která je pro život nezbytná. Kde je voda, tam je život, jako je tomu kolem pramenů a potoků (Ž 104,10-12).

Země, na které rostou rozmanité rostliny a stromy, dává obživu zvířatům, ale i člověku.

V žalmu 104. můžeme spatřovat obraz pestré starověké přírody s množstvím nejrůznějších zvířat – létajících ptáků, hnízdících v korunách stromů, dravců žijících v lesních doupatech i mořských živočichů, jejichž domovem jsou hlubiny oceánů. Jsou tu jmenována zvířata žijící ve volné přírodě. I osli jsou zde uvedeni jako „divocí“, kteří žijí svobodně a nejsou podrobeni žádnému jhu (Ž 104,11).

Součástí tohoto velikého Božího domu přírody je i člověk. Člověk nemá být lupič, kořistník a ničitel, ale ten, kdo koná službu. „Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera“, čteme v žalmu (Ž 104,23). Má konat prospěšnou a užitečnou službu nejen pro sebe a své zajištění, ale pro druhé a pro celek života podle řádu Božího stvoření.

Země je náš společný dům. A příroda, jejíž jsme součástí, je velkým darem od Boha. To si můžeme uvědomovat, když přemítáme nad žalmem 104.

 

Duben L. P. 2021 Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 14.04.2021 09:02 zobrazeno: 251x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus