WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke Dni Země

„Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.“ Ž 115,16

Bože Stvořiteli a náš Otče!

Od tebe pochází vše, tobě patří vše a pro tebe je vše!

Tvá jsou nebesa a celý vesmír.

Děkujeme ti za zemi, kterou jsi daroval a svěřil nám lidem k užitku i opatrování.

Ty nechceš, aby země byla pustá a prázdná, ale aby byla naplněna životem v jeho rozmanitosti. Je domovem mnoha rostlin, stromů a tvorů.

Ty dáváš všemu svůj řád a určil jsi místo slunci, měsíci a zářícím hvězdám na obloze.

Děkujeme ti za obnovující sílu jarní přírody. Děkujeme ti za barevnost a vůni květů, které nám přinášejí radost, a jsou jako vlídný úsměv na tváři země.

Uvědomujeme si s pokorou svoji nepatrnost uprostřed nedohlédnutelného a časově nás přesahujícího vesmíru, a současně i svůj svěřený úkol být tvými spolupracovníky na dobrém díle tvého stvoření.

Odpusť nám, čím narušujeme dílo tvého tvoření. Daruj nám i všem lidem moudrost, abychom si vážili přírody a skrze ni přijímaných tvých darů a dej nám schopnost s nimi lépe nakládat.

Bože, ochraňuj své stvoření v jeho zranitelnosti a křehkosti.

Ty nám v Ježíši Kristu dáváš poznávat svou lásku a jsi nadějí pro každého člověka i celé tvé stvoření.

Tvé jméno buď, náš Bože, chváleno!

Amen.

 

Duben 2021Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 22.04.2021 08:31 zobrazeno: 220x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus