WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle po Velikonocích

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. Aleluja. (Žalm 98,1.2)

První čtení: Skutky 8,26-40

Tužby velikonoční (III):

2. Za duchovní probuzení v naší vlasti, za církev a její poslání ve společnosti, modleme se k Hospodinu.

3. Za naši věrnost biblickému poselství a horlivost v křesťanské službě, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, tvůj Syn je kmen a my jsme ratolesti. Prosíme tě, zachovej nás při kmeni, ať vydáváme dobré ovoce! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Janův 4,7-21

Evangelium: Jan 15, 1-8

Verš k obětování: Žalm 66,5.8

Verš k požehnání: Jan 15,5

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, ve svátosti večeře Páně jsme přijali tvou pravdu a sdíleli tvůj život. Dej, ať rosteme v radosti a moudrosti tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Vhodné písně: 58, 103, 162, 110, 293, 294Josefína Hudcová publikováno: 27.04.2021 09:08 zobrazeno: 121x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus