WebArchiv - archiv českého webu

Usnesení Církevního zastupitelstva CČSH ve věci volebního sněmu na patriarchu

26.04.2021

Církevní zastupitelstvo CČSH dne 26. dubna přijalo toto usnesení:

S ohledem na probíhající pandemickou situaci Církevní zastupitelstvo schvaluje konání církevního sněmu k volbě patriarchy CČSH dne 19. 6. 2021 (sněm může být svolán do vnitřních i do venkovních prostor).

CZ vyzývá br. správce církve, aby sněm svolal nejpozději 7. 5. 2021 (dle řádů 6 týdnů předem).

CZ připomíná své usnesení ze dne 3. 2. 2021, že rozhodnutí o případných námitkách k volbě patriarchy ponechává na volebním sněmu.

V případě, že pandemická situace neumožní sněm konat v červnu 2021, církevní zastupitelstvo usnesením prodlužuje pověření správce církve ThDr. Tomáše Butty do 30. 9. 2021. Správce církve v tom případě svolá církevní sněm na 4. 9. 2021.

Nedovolí-li pandemická opatření státu konání volebního sněmu CČSH k volbě patriarchy v červnu ani v září 2021, rozhodne CZ o dalším postupu.

CZ žádá diecéze, aby do 25. 5. 2021 nahlásili na ÚÚR ses. tajemnici Mgr. Janě Krajčiříkové své laické delegáty na volební sněm s uvedením data zvolení na konkrétním shromáždění náboženské obce (volba volitelů na shromáždění náboženské obce nesmí být starší než 6 let).

CZ usnesením konstatuje, že pokud se bude konat sněm 19. 6. 2021, nebude se konat jarní zasedání CZ.Jana Krajčiříková

Jana Krajčiříková publikováno: 28.04.2021 09:05 zobrazeno: 784x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus