WebArchiv - archiv českého webu

Monitoring světové ekumeny

Zprávy ze světa v podání ERC

► Řecko, 3. prosince 2007 (christnet). V Řecku je volně v prodeji antisemitská literatura.
Rozhlas.cz uvádí z Řecka znepokojivou zprávu o procesu vedeném proti autorovi antisemitského spisu, prvnímu tohoto druhu v Řecku. Tato zpráva mobilizuje místní židovskou komunitu, která zde spatřuje zkoušku odhodlanosti úřadů potírat antisemitismus, píše agentura AFP.
Předseda Ústřední rady židovských obcí v Řecku Moisis Konstantinis se domnívá, že pokud nepadne rozsudek, bude to potvrzení, že v Řecku vzkvétá antisemitismus a ještě je podporován. Případ se týká neonacistického aktivisty, právníka Konstantina Plevrise, který je stíhán za podněcování k rasové nenávisti a násilí, jehož se měl dopustit v obsáhlé knize s titulem Židé, celá pravda, která vyšla v Řecku loni.
Spis se prodával za 69 eur a již se dočkal druhého vydání. Jeho autor na 1400 stránkách popírá holokaust, obhajuje nacisty a vyhrožuje Židům, které označuje za "podlidi" a "nepřátele na smrt" a další hrubosti. Žaloba se zaměřila na 42 výňatků knihy Plevrise.
Jde o první takový proces v Řecku, bylo však třeba, aby se do věci zapojilo řecké monitorovací středisko helsinských dohod Epse, nevládní organizace na ochranu práv menšin. Ovšem postoj prokuratury a předsedkyně soudu při prvním zasedání soudu židovskou obci ohromil, neboť se prokurátor zcela postavil na stranu Plevrise. Podle líčení antifašistických aktivistů, kteří se procesu zúčastnili, prokurátor konstatoval, že autor napsal "vědecké dílo". A Plevrisovu obhajobu křišťálové noci označil pouze za "poněkud živou". Židovská komunita má nyní v Řecku na 6000 osob. Na 50.000 jejích členů, kteří žili především v severořecké Soluni, nacisté povraždili.
www.christnet.cz
 
► Moskva, 4. prosince 2007 (RaVat). Pravoslavná církev žádá snížení statusu katolických diecézí v Rusku na administratury.
Moskevský metropolita Kyril Gundjajev prohlásil, že Moskevský patriarchát požádá o snížení statusu katolických diecézí v Rusku na statut Apoštolských administratur. Vedoucí úřadu Moskevského patriarchátu pro vztahy se zahraničím vyjádřil tak touhu po návratu struktur katolické církve v Rusku do stavu před rok 2002. „V Ruské pravoslavné církvi se nikdy nesmíříme s nynějším statutem katolických diecézí na Ruském teritoriu a proti jejich existenci budeme protestovat“ – řekl metropolita Kyril.
Podle pravoslavného hodnostáře existence diecézí narušuje zásadu územní církevní správy. Podle metropolity Kyrila pravoslavné diecéze v Evropě plní roli apoštolských administratur, přestože nosí titul diecéze, protože v pravoslavném kanonickém právu se tento termín nevyskytuje. Na adresu přítomnosti protestantských církevních struktur, kterých je v Rusku více než těch katolických, pravoslavný metropolita Kyril řekl, že s nimi nesdílejí společný pramen církevní správy, jako je tomu u katolíků. Metropolita Kyril to řekl na mezinárodním fóru věnovaném „Kanonickým, právním a mezináboženským aspektům místních Církví a kanonického území“ za přítomnosti apoštolského nuncia v Moskvě Mons. Antonia Menniniho.
www.christnet.cz
 
Bratislava, 5. prosince 2007 (tasr – copyright). Veriaci Bratislavčania si v Györi uctia advent i Chanuku. Čtěte zde: http://cs.christiantoday.com/article/veriaci-bratislavcania-si-v-gyori-uctia-advent-i-chanuku/9688.htm
 
► Vatikán, 6. prosince 2007 (RaVat). Papež Benedikt XVI. přijal na audienci členy Mezinárodní komise pro dialog.
Benedikt XVI. dnes přijal na audienci 23 členů Mezinárodní komise pro dialog, tvořené členy Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a Světové aliance baptistů. Ti si pro své setkání vybrali téma „Slovo Boží v životě církve - Písmo, Tradice, Koinónie“, které nabízí kontext pro studium témat, o nichž se v minulosti vedlo mnoho polemik. Jedná so např. o vztah mezi Písmem a tradicí, chápání křtu a svátostí, místo Marie ve společenství církve a přirozená povaha vedení a primátu v církevních strukturách.
„Aby naše naděje na smíření a užší společenství mezi baptisty a katolíky byla uskutečnitelná, musíme se s těmito tématy vyrovnat společně v duchu otevřenosti, vzájemného respektu a věrnosti pravdě a spasitelné síle evangelia Ježíše Krista,“ řekl papež a připomněl, že věřící, katolíci i baptisté, uznávají Krista jako jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi ,1 Tim 2,5.
www.christnet.cz
 
► Bratislava, 8. prosince 2007 (ecav - revidováno). V Bratislave sa stretol medzinárodný prípravný tím Stretnutia kresťanov Bratislava 2008.
Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa nedávno už po druhý raz zišli členovia medzinárodného prípravného tímu Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 – predstavitelia spuluorganizátorských cirkví zo šiestich európskych krajín – z Nemecka, Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska a zo Slovenska. Pozvaní sú aj veriaci z iných krajín.
Na úvod stretnutia privítal prítomných hostí generálny biskup Miloš Klátik a pomodlili sa bratia Szpisák, Frost a Kačkoš.
Účastníci porady dostali podrobné materiály ku všetkým bodom zasadnutia. Priebeh zasadnutia, ako aj diskusiu k jednotlivým bodom programu viedol brat Vagaský ako vedúci prípravného tímu. Najprv predstavil akualizovaný program Stretnutia kresťanov a zdôvodnil niektoré zmeny. O spolupráci s domácimi cirkevnými zbormi referovala sestra Hederová. Predbežne sa zapoja v 9 zboroch ECAV, v 3 zboroch RKC a v 1 zbore v Rakúsku. Zástupcovia zahraničných cirkví dostali mapky Bratislavy a okolia s vyznačenými miestami konania jednotlivých aktivít.
Duchovný rámec Stretnutia Informácie o duchovnom rámci Stretnutia podal brat Vagaský. V diskusii sa preberali organizačné, bohoslužobné a liturgické otázky úvodných večerných služieb Božích, Večere Pánovej, biblickej hodiny a záverečných nedeľných služieb Božích.
Ďalej sa hovorilo o scenári Hlavného zhromaždenia a o aktívnych účastníkoch Stretnutia – budú to najmä hudobné telesá a spevokoly pri cirkevných zboroch, ktoré majú doplniť aj účastníci zo zahraničia. Prítomní si vypočuli pieseň Láska v nás, ktorá zaznie v slovenčine, maďarčine a nemčine ako znelka Stretnutia a prediskutovali otázku humanitárnej zbierky, ktorej výťažok bude použitý na humanitárne účely na Slovensku. O tzv. tržnici duchovných možností informovali bratia Glatz a Krpala. Zahraniční spoluorganizátori vyjadrili záujem aj tu prispieť svojím podielom.
Predložené témy prednášok a workshopov boli v diskusii doplnené ďalšími návrhmi tém, ku ktorým pripravia prednášky, referáty a koreferáty aj zástupcovia zahraničných cirkví. Prítomní vzali na vedomie informáciu o pripravovanej recepcii a inscenácii duchovnej opery Kristov dotyk. (část článku)
http://cs.christiantoday.com
 Přejato z ERC

Kateřina Děkanovská publikováno: 18.12.2007 09:13 zobrazeno: 2698x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus