WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za sestru Marii Truncovou při kněžském svěcení

„I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.“ 1 Pt 2,5

Bože, setkáváme se při této slavnosti před letnicemi a očekáváme tvého Ducha, kterého nám zaslíbil tvůj Syn, Ducha svatého, jenž sestupuje shůry na dům církve, vybavuje nás svými dary a dotýká se lidských srdcí.

Prosíme tě, aby se tvůj Duch dotýkal sestry Marie, posvěcoval ji a upevňoval v ní její rozhodnutí podílet se oddaně na Kristově kněžství, konat službu v jeho církvi sestrám a bratřím a hlásat evangelium naděje všem lidem.

Ať může uplatňovat v kněžské službě své učitelské schopnosti po příkladu Jana Amose Komenského, který ve svém úsilí o obnovu a nápravu spojil učitelské povolání a duchovenské poslání.

Ať v bohoslužbě církve ve svátečních i všedních dnech Ti přináší stále oběť chvály. To, co může přijímat z bohatství tvé milosti, ať předává druhým.

Ať napomáhá k budování tvého domu, abys byl i skrze její službu oslaven. O to tě prosíme v Kristově jménu. Amen.

 

Květen L. P. 2021 Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 14.05.2021 11:33 zobrazeno: 217x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus