WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba o Letnicích

Bože, Duchu věčně živý a zdroji nikdy nekončícího života. Ty vše oživuješ od věčnosti do věčnosti. Svou moudrostí jsi uspořádal vesmír a jsi dárcem života a jeho prozřetelným udržovatelem na zemi.

My jsme tvé tvoření narušili a život na zemi ohrozili.

Duchu Stvořiteli, přijď a obnovuj zemi a celé stvoření!

Hospodine, děkujeme ti, že tvůj duch si podmaňoval tebou vyvolené a posílané proroky a promlouval jsi skrze ně ke svému lidu i celému světu. Promlouváš prostřednictvím Písma svatého také k nám.

My jsme se tvému Duchu vzepřeli a tvému slovu dostatečně nenaslouchali.

Duchu pravdy, přijď a uváděj nás do veškeré pravdy Božích slov!

Bože, dobrotivý Otče, děkujeme ti, že tvůj Duch se nám dal poznat zcela jedinečným způsobem ve tvém Synu Ježíši Kristu jako duch, pokory, tichosti a odpouštějící lásky.

My lidé jsme však podlehli jiným duchům – ješitnosti, nevraživosti a zloby.

Přijď Duchu svatý, Duchu Ježíšovy lásky a pokoje, proměňuj nás a obnovuj nás! Vejdi do našich srdcí a vládni mezi námi v církvi i v celém světě!

Amen.

 

Květen L. P. 2021 Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 26.05.2021 03:39 zobrazeno: 226x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus