WebArchiv - archiv českého webu

3. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. (Žalm 27, 7.9)

První čtení: Ezechiel 17,22-24

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2. Abychom růstu Božího slova nebránili a vládě Kristově se poddávali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom všechno, co je nám duchovně prospěšné, navzájem s bratrskou láskou sdíleli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, udržuj společenství své církve v pevné víře a lásce, abychom zvěstovali tvou pravdu a sloužili tvé spravedlnosti! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 5,6-10.14-17

Evangelium: Marek 4,26-34

Verše k obětování: Žalm 16,7-8

Verš k požehnání: Žalm 27,4

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za spásu, kterou jsi nám daroval ve svém Synu. Veď nás Duchem svatým, abychom tě chválili svými rty i celým svým životem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 113, 114, 163, 45, 175, 171Josefína Hudcová publikováno: 09.06.2021 08:56 zobrazeno: 1075x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus