WebArchiv - archiv českého webu

Připomenutí 400. výročí stětí 27 vůdců stavovského povstání 21. 6. 2021

11.06.2021

Vážené sestry, vážení bratři,

 blíží se 400. výročí popravy vůdců stavovského povstání, které si připomeneme 21. 6. 2021.

Výročí této tragické události si budeme připomínat tradičně v den popravy na Staroměstském náměstí v Praze a to v rámci několika setkání a pietních shromáždění (od 17.00 v chrámu sv. Mikuláše a následně na Staroměstském náměstí na místě popravy) a na závěr filmovou premiérou filmu Jako letní sníh o J. A. Komenském rovněž na Staroměstském náměstí.  (Viz přílohy tohoto mailu.)

 Výročí je však možné připomenout také v předvečer události, během celé neděle také při bohoslužebných shromážděních po celé naší zemi. (Případně i v neděli následující.)

 Při bohoslužbách je možné zařadit modlitbu bratra patriarchy – správce církve Tomáše Butty, věnovanou tomuto výročí, kterou naleznete v příloze tohoto mailu.

 Dále je možné viditelně a symbolicky zvýraznit událost

- v kostele: vyvěšením lana s 27 uzly venku či uvnitř sboru (či alternativně kupř. postavením 27 kamínků např. před stůl Páně). Obé - uzly i kamínky -  symbolizují připomínku, památku, lano pak vzájemné pouto, je symbolem též nesvobody, ale i záchrany.)

- osobně: viz níže.

 Myšlenku 27 uzlů jako symbolického připomenutí této události jsme přijali od Dr. M. Houšky, aktivního člena NO Praha 1 - Malá Strana, který na téma popravy 27 vůdců stavovského povstání pronese v neděli 20. 6. od 11.00 v tomto sboru Jana Křtitele Na Prádle také přednášku. Připojil rovněž výzvu, aby 21. 6. od 9.00 do západu slunce vyvěsili všichni provaz s 27 uzly i ze svých oken či oken zaměstnání (kupř. 3 provazy vždy s 9 uzly) a tak symbolicky tragický akt připomněli. Pozvánku na přednášku a obrázek s 27 uzly posíláme rovněž v příloze. (Bližší informace, jaká jsou vhodná lana a jejich délka, jaké uzly a jak je dělat atp. poskytne Miroslav Houška na tel. č. 602 346 270.)

 Rozhodli jsme se myšlenku dále rozvést - nechali jsme vyrobit 600 ks malých provázků s jedním uzlem se svíracím špendlíkem, který budeme rozdávat účastníkům vzpomínkových akcí jak 21. 6. na Starom. nám., tak 20. 6. Na Prádle, tak i ve Sboru Knížete Václava na Zderaze, kde v neděli 20. 6. od 16.00 proběhne koncert (Pergolessiho Stabat mater).

 Milé sestry a milí bratři, věříme, že ve svých sborech důstojně a též i viditelně -  symbolicky připomenete 400. výročí stětí 27 vůdců stavovského povstání, které předznamenalo další tragédie třicetileté války a následný vývoj v naší zemi, avšak s nikdy nehasnoucí nadějí, jak vyjádřil J. A. Komenský v Kšaftu umírající matky (1650): Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český. Tento citát byl ve zkrácené verzi vepsán na Šalounův pomník M. J. Husa s výjevem pobělohorských exulantů na Staroměstském náměstí v Praze a od počátku postavení Sboru Mistra Jakoubka v Příbrami zdobí i reliéf na jedné straně exulantů a na druhé straně radujících se po vzniku republiky uprostřed s T. G. M., který přetrval v příbramském březohorském sboru během 2. sv. války i během komunistického režimu a stal se mnohým nadějí i v nedávné době. 

 Dovolíme se rozloučit přebásněnými slovy J. A. Komenského z písně Modlitba Marty Kubišové:  "Ať mír zůstává s touto krajinou, strach a svár, ty ať pominou, vláda věcí tvých se k tobě navrátí, lide, navrátí."

 I tato píseň může zaznít při bohoslužebných shromážděních společně s vhodnými písněmi z našeho Zpěvníku: kupř č 7. píseň M. Luthera je Pevným hradem Pán Bůh náš (všechny 4 sloky).

 

S přáním požehnaného svatodušního času 

patriarcha  - správce církve ThDr. Tomáš Butta

a přednostové odborů ÚÚR CČSH:

Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.

Mgr. Tomáš Novák, Th.D.

Mgr. Oldřich Nováček

 

Přílohy: 

1) textové:

1. Článek bratra dr. Bohdana Kaňáka  

2. Stať bratra patriarchy - správce církve Tomáše Butty

3. Modlitba bratra patriarchy - správce církve Tomáše Butty

2) obrazové:

4. plakát - pozvánka na přednášku bratra dr. Houšky 20. 6. 2021 od 11.h.

5. plakát - pozvánka na koncert Pergolesiho Stabat mater 20. 6. od 16.00 h. 

6. plakát - pozvánka na pietní akt v chrámu sv. Mikuláše na Starom. náměstí od 17.00 h.

7. plakát - pozvánka na pietní akt organizovaný ERC a ČBK na Starom. nám od 18.00 h.  
8. plakát - pozvánka na filmovou premiéru filmu Jako letní sníh (o J. A. Komenském) na Starom. nám. od 21.00 h.  

9. foto 27 symbolických uzlů

10. foto 1 symbolického uzlu

 

Přílohy:

pdfPříloha č. 1 - Článek bratra dr. Bohdana Kaňáka jpgPříloha č. 10 - Foto 1 symbolického uzlu pdfPříloha č. 2 - Stať bratra patriarchy - správce církve Tomáše Butty docxPříloha č. 3 - Modlitba bratra patriarchy - správce církve Tomáše Butty pngPříloha č. 4 - Pozvánka na přednášku bratra dr. Houšky 20. 6. 2021 od 11.h. pdfPříloha č. 5 - Pozvánka na koncert Pergolesiho Stabat mater 20. 6. od 16.00 h. pdfPříloha č. 6 - Pozvánka na pietní akt v chrámu sv. Mikuláše na Starom. náměstí od 17.00 h. pdfPříloha č. 7 - Pozvánka na pietní akt organizovaný ERC a ČBK na Starom. nám od 18.00 h. jpgPříloha č. 8 - Pozvánka na filmovou premiéru filmu Jako letní sníh (o J. A. Komenském) na Starom. nám. od 21.00 h. jpgPříloha č. 9 - Foto 27 symbolických uzlůHana Tonzarová

Jana Krajčiříková publikováno: 11.06.2021 10:01 zobrazeno: 593x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus