WebArchiv - archiv českého webu

4. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem navěky! (Žalm 28,8-9)

První čtení: Jób 38,1-11

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, daruj nám oddanou lásku a zbožnou úctu k tvému svatému jménu, neboť věříme, že neustále pomáháš všem, kdo se poddávají tvé spravedlivé vládě. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Korintským 6,1-13

Evangelium: Marek 4,35-41

Verš k obětování: Žalm 27,6b

Verše k požehnání: Žalm 17,5-7

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, veď a ochraňuj svůj lid, jemuž jsi dovolil sdílet svatá tajemství chleba a kalicha, a zachovej nás ve své lásce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 50, 94, 101, 156, 184, 312



Josefína Hudcová publikováno: 17.06.2021 09:06 zobrazeno: 412x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus