WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k červnovému výročí Karla Farského

Bože, vyslyš naše modlitby, které k tobě vysíláme, ať již jako naše poděkování z vděčných srdcí, nebo jako prosby, když toužíme po tvé pomoci a požehnání pro naši církev, v níž můžeme konat společně služby tobě.

S vděčností myslíme na tvého svědka a služebníka bratra Karla Farského, i na naše duchovní otce – bratry patriarchy, kteří již dovršili čas své služby, a povolal jsi je k sobě do věčného domova v nebesích. Ať dokážeme navazovat na jejich dílo konané pro Krista a jeho církev, a jsme věrnými a užitečnými spolupracovníky na tvém díle.

Tvůj novodobý svědek Karel Farský se narodil ve Škodějově v Podkrkonoší. Děkujeme ti za tento kout naší vlasti. Děkujeme ti, že rodiště našeho prvního patriarchy prochází obnovou a děkujeme ti, že zde mnozí vykonali a vykonávají své práce, aby místo připomínalo důstojně tuto osobnost.

Děkujeme ti, že bylo příznivější počasí, když jsme se v sobotu setkali ve Škodějově, slavili bohoslužbu a mysleli na bratra Karla Farského a na jeho příklad víry a oddanosti tobě. Také jsme si připomínali sestru farářku Ladu Kocourkovou, kterou s Karlem Farským spojuje místo rodiště – krajina pod horami u Jizery, obětavá láska k církvi, i mladší věk, ve kterém odešli k tobě na věčnost.

V tento den myslíme také na bratra faráře Lumíra Čmerdu a děkujeme ti za jeho víru i schopnost umělecky ji vyjadřovat. Ať ho uvede tvůj Syn a Pán nás všech Ježíš do svého věčného odpočinutí a pokoje.

Prosíme tě, Bože, o Ducha svatého, abychom se s jeho pomocí dokázali orientovat ve složitostech naší doby. Dej nám dar rozlišování duchů, abychom nepodlehli klanům, ale lnuli celou svou bytostí k Duchu Krista. Prosíme za naši církev, aby byla přitažlivým místem, kde Kristus kraluje, kde vítězí jeho láska, pokora a poslušnost tvé vůle.

Modlitbou, kterou nám odkázal tvůj Syn a náš Zachránce a Spasitel, tě takto, náš Bože Otče, oslovujeme a se všemi křesťany voláme: OTČE NÁŠ…

 

Červen 2021     Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

Marie Jandová publikováno: 20.06.2021 09:16 zobrazeno: 235x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus