WebArchiv - archiv českého webu

Církev československá husitská zvolila svého patriarchu

19.06.2021

CČSH zvolila na další sedmileté období jako svého patriarchu dr. Tomáše Buttu.

V sobotu 19. 6. 2021 se v Husově sboru v Praze v Dejvicích uskutečnil volební sněm, který měl na programu volbu patriarchy Církve československé husitské.

Sněm byl zahájen bohoslužbou – Liturgií dr. Karla Farského, vedenou biskupským sborem Církve československé husitské. Kázáním posloužil olomoucký biskup Tomáš Chytil. Ve svém kázání zdůraznil, že „svět poznamenaný válkou, nepřátelstvím, závistí, nenávistí, neklidem a utrpením“, potřebuje „skutečně dobrou zprávu“ – dnes jako kdysi. Naději, která je v Kristu – dobrém pastýři, který je předobrazem i pozemských pastýřů. „Dnešní svět není černobílý. Je těžké se v něm vyznat,… ale je tu spousta příležitostí pracovat k pokoji, usilovat o smíření, odmítat zjednodušování, přiznat svou chybu…“ Dotkl se i současné pandemické situace, která byla často charakterizována jako Boží trest či zkouška, ale „Bůh člověka také zachraňuje, nejde mu o zatracení, ale o spásu.“ 

Na počátku sněmovního jednání bylo zastoupeno 167, posléze 178 z celkového počtu 282 náboženských obcí Církve čs. husitské, celkem bylo přítomno 285 delegátů s hlasovacím právem z celkového počtu 555.

Volební sněm vyslechl vystoupení obou kandidátů Mgr. Lukáše Bujny a Dr. Tomáše Butty a poté zvolil v prvním kole tajným hlasováním nadpoloviční většinou na třetí sedmileté volební období Dr. Tomáše Buttu.

Patriarcha jako biskup má celocírkevní působnost v duchovní správě a reprezentuje církev v ekumeně i vzhledem k veřejnosti.

Znovu zvolený patriarcha Dr. Tomáš Butta ve svém projevu zdůraznil, že by chtěl ve svém dalším období zaměřit svou pozornost na katechezi – výchovu dětí,  posílení významu laiků pro práci v náboženských obcích a vzdělávání bohoslovců a duchovních. Současně zdůraznil odpovědné nakládání s majetkem při přechodu k samofinancování církve.

Instalace nově zvoleného patriarchy Dr. Tomáše Butty se uskuteční na svátek M. J. Husa 6. července v 10.00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. Hana Tonzarová

Jana Krajčiříková publikováno: 20.06.2021 02:06 zobrazeno: 940x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus